Cecilia Escher

Cecilia Escher

Anknuten till Forskning
E-postadress: cecilia.escher@ki.se
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min grund och vidare utbildning till narkosläkare fick jag på Universitetet
  i Umeå och på Skellefteå lasarett. Nu arbetar jag som biträdande
  överläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska Universitets
  sjukhuset i Huddinge sedan 2007. Jag har ett stort utbildningsintresse och
  arbetar deltid som simulator instruktör på centrum för avancerad medicinsk
  simulering och träning- CAMST sedan 2007 och är ledningsansvarig för
  patientsimulering sedan 2009. Mellan 2013 och 2015 var jag ledamot i Svensk
  förening för anestesi och intensivvård-SFAIs styrelse och satt under
  2012-2016 i SFAIs råd för kvalitetssäkring av ST (KVAST). Jag är ledamot
  i SFAIs fortbildningsgrupp och svensk representant i Scandinavian Society for
  Anesthesia and Intensive care -SSAI Educational committee. Mellan 2010 och
  2016 var jag ST studierektor på anestesi och intensivvårdskliniken på
  Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
  Legitimerad läkare 1996
  Specialist i anestesi och intensivvård 2003
  ATLS instruktör 2000
  APLS instruktörskurs 2008
  Pedagogik för lärare i verksamhetsförlagd utbildning 7, 5 Hp 2010
  Patientsäkerhet 15 Hp KTH 2011

Forskningsbeskrivning

 • Jag är doktorand sedan 2014 med ett projekt inom simulator baserad
  samarbetsträning, Li Felländer-Tsai är min huvudhandledare. Arbetet är
  knutet till SimIPL, ett forskningssamarbete mellan KI, Linköpings
  Universitet och Göterborgs Universitet.
  Halvtidskontroll gjordes i maj 2017
  Publikationer:
  Method matters: impact of in-scenario instruction on simulation-based
  teamwork training Cecilia Escher, Hans Rystedt, Johan Creutzfeldt,
  Lisbet Meurling, Sofia Nyström, Johanna Dahlberg, et al. Advances in
  Simulation 2017 2:25
  Medical students’ situational motivation to participate in simulation based
  team training is predicted by attitudes to patient safety. Cecilia Escher,
  Johan Creutzfeldt, Lisbet Meurling, Leif Hedman, Ann Kjellin and Li
  Felländer-Tsai. BMC Medical Education 2017 17:37
  Comparison of high- and low equipment fidelity during paediatric simulation
  team training: a case control study. Lisbet Meurling, Leif Hedman, Karl-Johan
  Lidefelt, Cecilia Escher, Li Felländer-Tsai and Carl-Johan Wallin. BMC
  Medical Education 2014, 14:221

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI