Jan Persson

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: jan.persson@ki.se
Besöksadress: Universitetssjukhuset Huddinge Hälsovägen, Enheten för anestesi K32, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Anestesi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, CENTRUM FÖR KIRURGISK VETENSKAP (CFSS), Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI