Skip to main content

Enheten för Anestesi och intensivvård

Anestesi och intensivvård möjliggör omhändertagande.

Om enheten

Vid enheten för anestesi och intensivvård fokuserar vi vår forskning och utbildning på peri-operativ och intensivvård. Den akademiska enheten är nära kopplad till Funktionsområdet: Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. De patienter som vi behandlar behöver anestesi och smärt kontroll för att genomgå avancerad operation eller behandlas i intensivvårds avdelning (IVA) för kritisk sjukdom som ofta åtföljs av organsvikt.

Vår FORSKNING drivs av kliniska problemställningar och frågor kring avancerad kirurgi hos kritiskt sjuka. Nuvarande forskning syftar till att förbättra förståelsen för cirkulations- och metabolisk stress under kritisk vård och kirurgi, utveckla avancerad riskanalys hos äldre kirurgiska och IVA-patienter samt förbättra patientens säkerhet genom att studera effekterna av olika pedagogiska metoder

Vår UTBILDNING på grund-, avancerad- och forskningsnivå omfattar utbildning av medicinska studenter, specialister, specialistsjuksköterskor och doktorander. Vi deltar i grundutbildningen men genomför också specialist kurser.