Räddar liv med mobilen

I Sverige finns över 21 000 frivilliga redo att rycka ut vid ett plötsligt hjärtstopp. Ett larm i mobilen leder dem direkt till den drabbade – ofta snabbare än ambulansen. Larmtjänsten, som kommer ur forskning vid Centrum för Hjärtstoppsforskning, går nu på export.

Bild på tre personer som utför HLR på en man, ambulans i bakgrunden.
Foto: Heartrunner Sweden.

Vid larm om ett plötsligt hjärtstopp piper det till i mobilen hos frivilliga hjärt- lungräddare som finns inom en radie av cirka 1500 meter från den drabbade. De personer som har möjlighet bekräftar larmet och ger sig så snabbt som möjligt av för att hjälpa till. 

– Det finns en fantastisk vilja att bidra från allmänheten. Ett så stort engagemang hade jag nog inte förväntat mig innan vi lanserade tjänsten, säger Jacob Hollenberg, docent, biträdande överläkare och chef för Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet. 

I dag är systemet vetenskapligt utvärderat med goda resultat. 

– SMSlivräddarna gör oerhört viktiga insatser för att förbättra överlevnadschansen vid hjärtstopp. Detta är bra exempel där vi använder modern teknik, samhällsengagemang och forskning för att rädda liv, säger Jacob Hollenberg.

Tidigt uppmanades forskarna av både KI och KI Innovations att kommersialisera idén för att sprida nyttan till samhället. 

– Det är en dröm för många forskare att vara med om att implementera vetenskapliga fynd som gör skillnad i människors dagliga liv. KI Innovations gör verklig nytta genom att hjälpa till på den vägen, säger David Fredman som i dag är driftansvarig för tjänsten och tidigare var en del av forskningsteamet.  

I fyra regioner

Tjänsten SMSlivräddare drivs och utvecklas av företaget Heartrunner Sweden AB och finns idag i fyra av landets regioner: Stockholm, Västra Götaland, Sörmland och Västmanland. Möjligheten finns att täcka hela landet.  

– Alla de regioner som samarbetar med SOS Alarm om ambulansprioritering och dirigering kan välja att aktivera tjänsten i sin region, säger David Fredman.

Dessutom har tjänsten redan gått på export till Danmark, där den finns i två av landets regioner och visat goda resultat. 

– Vi vill nå vidare ut i resten Europa men behöver samarbeten med exempelvis lokala larmcentralsorganisationer för att kunna nå ut. Vår uppgift är inte bara att installera IT-systemet utan även att rekrytera frivilliga och förbereda ambulanspersonalen på att de kommer att få hjälp på plats. Vårt system är inte effektivt om inga frivilliga finns som är beredda att agera.

Tidigt fanns en rädsla att de frivilliga skulle störa professionell akutpersonal vid utryckningar. Något som visade sig vara helt fel. 

–  Nu kommer önskemålet att ansluta sig till systemet ofta från ambulanspersonal och brandmän eftersom de sett hur vi underlättar deras arbete, säger David Fredman. 

Snabb fakta

Rycker ut med drönare

Vid Centrum för Hjärtstoppsforskning finns även pågående projekt om hur drönare kan utrustas med hjärtstartare och rycka ut snabbare än en ambulans. Teknikutveckling pågår med förhoppningen att ha drönare i luften inom två år. Här studeras även möjligheten att använda lärande system för att hjälpa larmoperatörer att tidigare identifiera hjärtstopp. 

Läs mer på heartrunner.com

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-27