Från cell till läkemedel via egen biobank

Biobanken Cellaviva erbjuder blivande föräldrar att spara stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad vid förlossningen. Nu har erfarenheterna från stamcellshanteringen lett fram till utvecklingen av ett av Sveriges första cellterapiläkemedel. 

Bild på Mathias Svahn sittandes framför en röd vägg.
Cellaviva. Mathias Svahn. Foto: Håkan Lindgren.

Men allt började med en graviditet.

– När min fru Emma blev gravid läste jag om de stamceller som finns i navelsträngsblod och de unika egenskaper som dessa celler har. Vilket ledde till att jag blev mer eller mindre besatt av idén att kunna spara mitt barns stamceller för framtida bruk, säger Mathias Svahn, i dag vd för NextCell Pharma och Cellaviva. 

Möjligheten att spara stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad har länge funnits utomlands, men att skicka cellerna utomlands kände han sig inte bekväm med. Alternativet var att samla in och spara dem själv. Vid den tiden arbetade han som doktorand vid Karolinska Institutet och med en kollegas hjälp lyckades han att samla in och spara dem. I dag har han sparat stamceller från samtliga sina tre barn. 

Erfarenheten ledde till att Mathias Svahn grundade Sveriges första privata familjesparande av stamceller: biobanken Cellaviva 2015. I dag har biobanken kunder även i Norge och Danmark. Men målet har alltid funnits längre fram. 

– Som forskare är det ointressant att bara samla in och spara – jag har alltid haft en tanke om vad vi ska göra härnäst. 

Företagsstarten uppmuntrades av KI Innovations och bland grundarna finns Hans-Peter Ekre, KI-professor Edward Smith och Lena Degling Wikingsson, i dag vd för Dilafor. Bolaget fick finansiellt stöd från Vinnova och från läkemedelsföretaget Diamyd Medical. 

Bild på Mathias Svahn i ett labb.
Cellaviva. Mathias Svahn. Foto: Håkan Lindgren.

Första studien i Sverige

Nästa steg var att ta kunskaperna från driften av biobanken till att utveckla ett nytt läkemedel med hjälp av stamceller från navelsträngsvävnad. Utvecklingen sker tillsammans med Diamyd Medical med sikte på diabetes typ 1. 

–  Vi driver den första studien i Sverige som har fått godkänt att utvärdera mesenkymala stamceller. Och anledningen till att det gått så snabbt är samarbetet med Karolinska Trial Alliance (KTA). Med deras hjälp har vi klarat av att starta en studie på rekordtid.

Studien kring läkemedelskandidaten ProTrans görs under ledning av stamcellsforskaren och diabetesläkaren Per-Ola Carlsson, Uppsala Universitet. 

– Vår förhoppning är att ProTrans ska kunna användas för att bromsa diabetes-1 genom att dämpa immunförsvaret. Dessutom kan den effekten användas vid njurtransplantation för att förhindra avstötning, säger Mathias Svahn. 

Nästa steg är att även öppna en sparbank för stamceller från vuxna. Även här kommer Mathias Svahn att bli den första som öppnar konto. 

– Vi ska erbjuda möjligheten att spara stamceller från fett. Och riktar oss i första hand till dem som planerat genomgå en planerad fettsugning. Då får du möjligheten att ta vara på något som kan bli värdefullt senare. Så ja, jag kommer att låta fettsuga mig, i syfte att spara även mina egna stamceller för framtiden. 

Snabb fakta

Första studien i Sverige för att utvärdera mesenkymala stamceller

NextCell Pharma genomför den första studien i Sverige med godkännande för att utvärdera mesenkymala stamceller. Dessa celler kan utvecklas till benceller, broskceller, muskelceller och fettceller. De har också visat sig kunna påverka immunsystemet genom aktivering, undertryckande och modulering.

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-16