Arbete nära branschen stimulerar forskning

Toppforskning skapas genom teamarbete där framgångarna kommer från att ständigt ifrågasätta sina resultat. Pär Nordlund liknar arbetet som forskningsledare vid uppgiften att skapa ett bra företagsteam.

Bild på Pär Nordlund med glasögon som ler.
Pär Nordlund. Foto: Håkan Lindgren.

– Att vara ledare för en forskargrupp är att vara en entreprenör. Du bygger ditt team på ett liknande sätt som när du startar ett företag, och måste vara otroligt lyhörd för de människor du har omkring dig, säger Pär Nordlund, professorn vid institutionen för onkologi-patologi.

Teamen under ledning av professor Pär Nordlund står bakom en rad forskningsgenombrott inom medicinsk biokemi och biofysik. Flera av dem har lagt grunden till nya företag som förbättrar processerna bakom läkemedelsutveckling.

– Vi har lyckats med mycket bra forskning rent akademiskt. Och jag har alltid gillat att arbeta i gränssnittet med industrin. Där har vi lärt oss vilka problem som finns i dagens läkemedelsutveckling, och lyckats bidra med några lösningar, säger Pär Nordlund.

Bland avknoppningar finns Sprint Bioscience som startade 2008. Bakgrunden var ett framsteg inom det som kallas fragmentbaserad läkemedelsutveckling, där kunskap om de molekylära strukturerna hos enskilda proteiner används för att bitvis bygga upp en läkemedelsmolekyl.

En mekanism för upptäckt av läkemedel

– I dag har vi ett litet maskineri för läkemedelsutveckling på plats, där kan vi föra in vilka biologiska koncept som helst, som har rätt förutsättningar. Vi erbjuder både en plattform och rätt kompetens för att utveckla nya läkemedel, vilket gör oss rätt annorlunda än andra bolag sprungna ur KI, säger Jessica Martinsson, en av fem grundare till Sprint Bioscience.

Starten av bolaget underlättades av rådgivning från KI Innovation, och den första tiden växte bolaget hos KI Science Park. I dag är Sprint Bioscience börsnoterat och de cirka 30 anställda arbetar granne med Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

“Att starta upp bolag gör att forskningen blir lite mer verklig, och kan komma till nytta.“

Kombinationer av kompetenser

Sprints goda utveckling speglar hur viktigt det är med rätt kombination av kompetenser, menar Jessica Martinsson.

– Pär är väldigt visionär, drivande och kreativ, och var en viktig pusselbit de fem första åren. Sedan har vi andra bidragit med den industrierfarenhet och ett affärsfokus som gjort oss framgångsrika. Vi lyckades från start med rätt sammansmältning av kompetenser och kan i dag stå som föredöme för andra, säger Jessica Martinsson.

Pelago Bioscience är det senaste företaget som bygger på Pär Nordlunds forskning. Företaget hjälper läkemedelsbolag att få en bättre kontroll vid tester av nya läkemedelskandidater.

– Vi har skapat en generell metod för att visa när ett läkemedel binder till ett målprotein, vilket tidigare inte funnits. I dag används vår metod av många läkemedelsutvecklande företag, säger Pär Nordlund. Även Pelago fick råd av KI Innovation, har huserat på KI Science Park, och har idag cirka 25 anställda. Även här har teamet spelat en avgörande roll, betonar han.

– Det allra viktigaste är att få in rätt personer från början, det är så lätt att det spricker i starten. Sen måste du fortsätta att ifrågasätta resultaten. Du får inte bli förälskad i ditt projekt och blunda för uppgiften att försöka förstå vad som sker och hur något fungerar, säger Pär Nordlund.

Parallellt med avknoppningarna fortsätter arbetet med den akademiska forskningen.

– Att starta upp bolag gör att forskningen blir lite mer verklig, och kan komma till nytta. Om du tror dig ha en användbar idé, är det inte förrän du startar ett bolag och möter dina kunder som du vet vad den är värd, säger Pär Nordlund.

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-17