Mäter förändringar i huden

SciBase kan öka tillförlitligheten vid diagnos av malignt melanom. Tekniken används av hudläkare som ett beslutsstöd för att ersätta biopsier vid misstänkt hudcancer. 

Photo of woman examining the skin on a man's back.
Foto: Getty Images

– Diagnosen görs alltid av den ansvariga läkaren men vår teknik kan kraftigt förbättra säkerheten och tillförlitligheten, säger Stig Ollmar, i dag knuten till institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, vid KI. 

SciBase instrument använder mikroskopiska guldbelagda plastpiggar som sätts mot en misstänkt hudförändring för att mäta hudens elektriska egenskaper. Efter cirka tio sekunder ges ett resultat på en tiogradig skala över sannolikheten för ett melanom. 

Teknikutvecklingen har pågått sedan slutet av 1980-talet. Startskottet var när Stig Ollmar fick frågan om han kunde utveckla ett sätt att mäta hur olika tandlagningsmaterial påverkar munnens slemhinnor. 

– Att mäta impedans var det sättet som verkade mest lovande. 

Snart fanns en prototyp färdig. Efter ytterligare utveckling kunde tekniken även användas för att mäta förändringar i huden. 

– När vi såg hur vi kunde mäta fram en skillnad mellan irriterad och frisk hud så var det en riktig wow-känsla. Därefter valde vi att ge oss på det svåraste vi kunde tänka oss: malignt melanom, säger han. 

Godkänd i USA

SciBase startades 1998 med hjälp av bland andra KK-stiftelsen. Nya innovationer har finslipat metoden och tekniken validerats i kliniska studier. År 2015 börsnoterades bolaget och 2017 blev tekniken även godkänd i USA. Än så länge har SciBase en större spridning utanför Sverige, men Stig Ollmar hoppas att tekniken snart accepteras även av den svenska landstingsvården. 

– Du får aldrig ge upp för att någon annan säger att det du vill göra är omöjligt. Du kan alltid nå vidare, men sällan på det sätt du trodde från början, säger Stig Ollmar.

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-16