Målsökande cellgift

Oncopeptides har en ny läkemedelskandidat mot blodcancerformen multipelt myelom under utveckling. KI Innovation spelade en viktig roll vid starten. 

Bild på Rolf Lewensohn i en blå skjorta.
Rolf Lewensohn. Foto: Håkan Lindgren.

Företag Oncopeptides grundades år 2000 av några av Sveriges ledande onkologiska, kliniska och medicinska forskare. Innovationen bakom Oncopeptides är en vidareutveckling av ett cellgift till att bli målsökande till en viss form av cancerceller. Utvecklingsfasen tog dock längre tid än väntat på grund av en osäkerhet inför dess verkan. 

–Det förändrades dock när vi fick kontakt med den främsta forskargruppen inom multipelt myelom vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, som kunde bekräfta resultatet. De såg en sådan potential i projektet att de ville ta över det helt och hållet. Något som ökade intresset hos de svenska investerare och takten på vår utveckling, säger Rolf Lewensohn, professor i onkologi vid Karolinska Institutet, och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Snart restes kapital i Sverige för att genomföra både en fas 1-, och en fas 2-studie i samarbete med bland andra Dana-Farber Cancer Institute.  

Kliniker som drivande kraft

Under företagets tre första år fungerade Rolf Lewensohn som VD för Oncopeptides. 

–Det var en lärorik resa som gav helt nya perspektiv på möjligheten att ta en upptäckt till att nå fram till klinisk nytta. Och visade hur vi kan lösa universitetets tredje uppgift, det vill säga att samverka med samhället och industrin. 

En av styrkorna bakom Oncopeptides var att utvecklingen drevs av kliniker, menar han. 

– Det var en närmast unik situation eftersom vi som drev projektet också förstod potentialen i användningen av läkemedlet. Det var en stor fördel att vi stod med en fot på patienternas sida. 

Oncopeptides börsintroducerades år 2017 och nu pågår arbetet med den kommande fas 3-studien. 

– Vi hade en tidig kontakt med KI Innovation som medverkade både till en investering och bidrog med affärsutveckling och rådgivning. Nu räknar vi med att ha ett läkemedel framme inom något år, säger Rolf Lewensohn. 

Snabb fakta

Obotlig cancersjukdom


Varje år får närmare 700 personer per år cancersjukdomen myelom i Sverige. Myelom är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vars förlopp skiljer sig mycket mellan olika individer. Även om sjukdomen inte går att bota har överlevnaden förbättrats för varje år de senaste tio åren, tack vare alla nya läkemedel som har kommit.

 

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-16