Från kliniskt verktyg till ökat lärande i skolan

Barn som tränar sitt arbetsminne får även lättare att koncentrera sig. Denna insikt fick Torkel Klingberg att utveckla ett kliniska träningsprogram för barn med ADHD. Nästa steg är ett forskningsbaserat verktyg som ska öka mattekunskaperna i hela världen.

Närbild på Torkel Klingberg.
Torkel Klingberg. Professor i kognitiv neurovetenskap. Foto: Håkan Lindgren.

Nyligen var Torkel Klingberg på besök i  Seattle, USA, inbjuden av Bill & Melinda Gates Foundation. Organisationen stödjer vård- och utbildningsprojekt runt om i världen och ville veta mer om barns lärande i relation till området kognitiv neurovetenskap – ett förhållandevis ungt område där Klingberg är en av upphovsmännen.

– Vi forskare är lite olika, men jag är en ”doer” som vill göra en impact med mitt arbete. Då är det extra roligt att arbeta med barn som själva kommer att göra en impact i framtiden, säger Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Tränade arbetsminnet

Startskottet kom efter hans post-doc vid Stanford, när han forskade om barns arbetsminne. Forskningen visade att arbetsminnet, som tidigare ansetts vara något statiskt, kunde tränas upp. Vid samma tid publicerades annan forskning som visade att barn med koncentrationssvårigheter har problem att hålla information i arbetsminnet.

Han knöt samman trådarna tillsammans med sin doktorand Helena Westerberg för att utveckla ett träningsprogram för barn med ADHD. 

– Vi slog oss samman med två programmerare, Jonas Beckeman och David Sjölander, som tidigare gjort lek och lärspel. Tillsammans kunde vi visa att arbetsminnet kunde förbättras genom träning och i en senare studie även att träningen minskade barnens koncentrationsproblem, säger Torkel Klingberg.

Efter en kontakt med KI Innovations fick de stöd att starta företaget Cogmed 2001. När Cogmed köptes upp av amerikanska Pearson år 2010 hade företagets träningsprogram spridits till cirka 30 länder. 

– Starten av Cogmed gjorde det möjligt att sprida vår kunskap till samhället. Det gav möjlighet till en teknisk utveckling som inte kunnat bekostats med forskningsmedel. I dag finns det över 500 publicerade artiklar om arbetsminnesträning där cirka 100 av dem använder den metod vi utvecklat, säger han. 

Nästa steg: skolvärlden

Tidigt kom också tankar kring hur kunskapen skulle kunna användas i skolvärlden. 

– Vår tanke var att väva ihop arbetsminnesträning med matematikträning, och göra det på en vetenskaplig basis, säger han. 

I samarbete med andra publicerades flera studier som visade goda resultat. Tillsammans med familjen Sonia och Mattias Westman grundades Cognition Matters, en icke-vinstdrivande stiftelse som fick målet att utveckla nya kognitiva träningsverktyg.

– I dag lär vi ut matematik helt icke-verbalt med hjälp av gratisappen Vektor som kan användas från förskoleklass. Vi har i dag cirka 30 000 veckovisa användare.

Att det blev en stiftelse förklaras bland annat med målet att nå ut så brett som möjligt, menar han. 

– Dels fick vi den finansiella chansen, och dels ville vi prova en annan modell än tidigare. Vi når också ut i skolorna på ett helt annat sätt med en gratis app, det minskar tröskeln till användning enormt. 

Parallellt med utvecklingen sker även en fortsatt forskning. Användandet av Vektor skapar en kunskapsbas som kan leda till effektivare metoder. I ett flertal länder, bland annat i Indien, Mexiko, Uruguay och Argentina, deltar man även i särskilda utbildningsinsatser för de fattigaste barnen.

– Snart startar vi en större studie tillsamman med 80 skolor på Argentinas landsbygd. Det finns en enorm global potential hos dessa miljontals barn som saknar en regelbunden utbildning. Kan vi ge dem det så kan det betyda mycket för jordens utveckling. 

Snabb fakta

Populärvetenskap i hyllan

Torkel Klingberg har skrivit flera populärvetenskapliga böcker för att sprida kunskapen om lärande bredare. Den senaste är ”Hjärna, gener och jävlar anamma: hur barn lär”. Han menar att ”populärvetenskapliga böcker kan öppna dörrar till nya områden, vilket är en otrolig känsla för alla”. 

Läs mer på cogmed.com

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-16