Förbättra strålbehandlingens noggrannhet

Drygt fem miljoner cancerpatienter har fått en optimerad strålbehandling med hjälp av RaySearch Laboratories. I dag är företaget globalt och står bakom ett system som kan optimera hela cancerkliniker. Allt började med Johan Löfs examensarbete på KI.

Bild på Johan Löf klädd i kavaj.
Johan Löf. RaySearch Laboratories. Foto: Håkan Lindgren.

Examensarbetet gjorde KTH-studenten Johan Löf hos professor Anders Brahme på institutionen medicinsk strålningsfysik på KI. Målet var att förbättra träffsäkerheten vid strålbehandling för att skona den friska vävnaden kring en cancertumör. Resultatet blev så bra att den ansedda tidskriften Inverse problems publicerade forskningsartikeln.

– Nästa steg var att skala upp metoden och modellera verkliga patienter, vilket jag gjorde i mitt doktorandarbete på KI, säger Johan Löf, vd och grundare av RaySearch Laboratories.

Att skala upp är han fortfarande i full färd med efter snart 20 år. I dag är RaySearch Laboratories ett forskningsintensivt företag där cirka 160 av de närmare 300 anställda arbetar inom forskning och utveckling. Ungefär en tredjedel av dessa är disputerade.

– Jag kände tidigt att vi kunde få ett större genomslag för våra resultat genom att starta ett företag än att fortsätta forska och publicera inom akademin.

Framgång i affärsplanetävlingen Venture Cup bidrog till starten av RaySearch Laboratories 2000. Även den dåvarande KI-rektorn Hans Wigzell var en nyckelperson vid starten, när den unga doktoranden behövde en senior röst i förhandlingar.

– Oberoendet har varit viktigt under hela resan. Tack vare att vi tidigt gick med vinst behövde vi endast ta in sex miljoner kronor i riskkapital. Det möjliggjorde att tidigt ha en väldigt långsiktig syn på vår utveckling, säger han.

Den ursprungliga drivkraften kommer från det personliga planet.

– Min mamma gick bort i cancer när jag var i tonåren, vilket var en viktig faktor när jag valde examensjobb. Jag gillade matte och fysik och upptäckte att jag kunde tillämpa det inom cancerbehandling vilket var mycket meningsfullt. I dag har jag mött många cancerpatienter världen över och sett hur vi gör skillnad i deras liv, säger han.

Bild på Raystation.
Picture on Raystation. Foto: N/A

Hantering av hela kliniker

Dosplaneringssystemet RayStation har funnits med bolaget länge, och nyligen lanserades informationssystemet RayCare för verksamhetsstyrning av hela cancerkliniken. Det släpptes i december 2017 och finns i drift på några av världens ledande cancerkliniker. Bland det unika med systemet är att det kan effektivisera kombinationer av strålterapi, kemoterapi och kirurgi.

– Hela arkitekturen är ett lärande system och kommer att revolutionera behandlingen genom att föreslå optimala behandlingsstrategier. Världens främsta kliniker vill arbeta med oss och tror på vår vision av big data och maskininlärning. Det visar att vi är på rätt spår, säger Johan Löf.

Optimera vårdsystem för hela sjukhus

Nästa steg är att ta lärdomarna från RayCare och applicera dem på ett helt sjukhus. Befintliga informationssystem för sjukvården hanterar allt från daglig klinisk verksamhet till planering. Men Johan Löf ser framför sig hur de kan förbättras, inte minst genom att ta bättre hänsyn till patienternas vardag.

– Vi vill göra en insats för de som söker sjukvård och som upplever en brist på koordinering och kommunikation. Här kan vi optimera vårdens insatser så att de fungerar i samklang med resten av patienternas liv, säger Johan Löf.

Snabb fakta

Stegvis utveckling

RaySearch Laboratories startade år 2000. I starten låg fokus på att licensiera ut programvaran men 2011 lanserades det egna systemet RayStation. I dag finns det på över 550 kliniker världen över, en siffra som just nu växer med cirka etthundra per år. År 2017 lanserades den första versionen av onkologi-informationssystemet RayCare för cancerkliniker.

SB
Innehållsgranskare:
Sabina Bossi
2023-09-16