Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Sektionen Aging Research Center (ARC) är ett forskningscentrum i samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet, som bildades år 2000. Vid ARC bedrivs forskning som ska verka för en god och jämlik hälsa, en god vård och omsorg på jämlika villkor, samt ökade förutsättningar för äldre personers deltagande i samhällslivet.

Kommande aktiviteter

ARC Kalender

Senaste nytt från ARC