Från Östersjön till Svarta havet

Syftet med detta 3-årsprojekt är att använda livslång utbildning med inriktning på psykisk hälsa för att föreslå åldersspecifika lösningar inom områdena utveckling och bevarande av kognitiva förmågor under loppet av en människas liv, främjande av psykisk hälsa, främjande av hälsosamma livsstilar samt psykosocial spänning/avkoppling. Detta hälsofrämjande projekt finansieras av Svenska Institutet.

Huvudsakliga mål

  • Att utvärdera lokala resurser för livslång utbildning i Sverige, Ryssland och Ukraina samt att med hjälp av partneruniversitetens erfarenheter och av unga utbildare utveckla program som främjar äldre personers psykiska hälsa.
  • Att utveckla ett program med en särskild pedagogisk inriktning på frågor som rör äldres psykiska hälsa och kognitiva kapital och att utbilda en grupp unga lärare i varje deltagande region som inom ramen för projektet arbetar med att främja psykisk hälsa.
  • Att främja regionalt samarbete och sprida erfarenheterna av projektet.

Samarbetspartners

Samarbetet leds av följande experter:

  • Prof. Danuta Wasserman, Professor of Psychiatry and Suicidology at NASP, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden.
  • Prof. Lars Jacobsson from Umeå University, Umeå, Sweden
  • Dr. Tatyana Reytarova, Human Ecological Health, NGO (HEH)
  • Professor Vsevolod Rozanov, Institute of Post-Diploma Innovative Education, Odessa National Mechnikov University (IIPE).
  • Prof. Andrey Lobanov , Independent Department of Theory and Methodology of Lifelong Learning, Pushkin Leningrad State University (LENGU)
  • Svetlana Soldatova Business Center of the Tavrida Vernadskiy National University (BCTNU)

Kontakt

 

Danuta Wasserman

Projektansvarig

Vsevolod Rozanov