Verksamhetsstöd på institutionen för medicin, Solna

På den här sidan ser du vem som gör vad inom den centrala administrationen och vilka som är administratörer på de olika avdelningarna.

Verksamhetsstödet på institutionen för medicin Solna (MedS) består av en central administrationsavdelning, samt av lokala avdelningsadministratörer som arbetar för de avdelningar som ingår i institutionen.

Ärenden till våra avdelningar:
Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till någon av institutionens avdelningarna kan du i första hand vända dig till avdelningens administratör som då hjälper dig, eller lotsar dig vidare till rätt person om det behövs.

Besöks- och leveransadress, centrala administrationen:
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad D1:04, Framstegsgatan 21, Solna.

Postadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, D1:04
171 76 Stockholm

Administrativ chef 

Profile image

Helene Utterberg

Administrativ Chef
Profile image

Helena Berggren

Biträdande administrativ chef

Arkiv och registratur

Makiko Kanematsu

Registrator och arkivarie

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring på institutionen, använda adressen registrator@meds.ki.se.

Ekonomi och inköp

Profile image

Helena Berggren

Biträdande administrativ chef
Profile image

Urszula Kellner

Ekonomicontroller
Profile image

Gisela Söderlund

Ekonomihandläggare
Profile image

Amanda Gabrielsson

Ekonomihandläggare
Profile image

Tetyana Driscoll

Ekonomihandläggare
Profile image

Karin Loberg

Ekonomiadministratör
+46852481564

Helena Richardson

Ekonomiadministratör

Ulrika Lindblom

Handläggare
Profile image

Shweta Patkar

Ekonomihandläggare
Profile image

Afsar Rahbar

Lokal inköpssamordnare
+46852486156

Du kan även kontakta institutionens ekonomiavdelning via ekonomi@meds.ki.se.

HR och personalfrågor

Profile image

Marcus Lindgren

HR-partner
Profile image

Oskar Svensson

HR-Partner
Profile image

Agnes Hedin

HR-Administratör
+46852481538

Kommunikation

Profile image

Veronica Ebbersten Lindholm

Webbredaktör: Uppdatering och utveckling av MedS webbsidor
Profile image

Ann-Sofie Sten

Kommunikatör/internkonsult: Kommunikativt stöd till ledning och webbredaktör

Prefektassistent

Profile image

Susanne Olsson

Administratör

Ärenden som rör avtalshantering eller dokument som ska signeras av prefekten kan skickas till prefektassistenten på adressen: prefekt@meds.ki.se.

Utbildning forskarnivå

Profile image

Michael Fored

Ansvarig för forskarutbildningen (FUA)
Profile image

Eva Noréns

Handläggare för forskarutbildningen
+46852483529

Utbildning grundnivå

Profile image

Kristina Broliden

Ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå (GUA)
Profile image

Louisa Cheung

Utbildningssamordnare
Profile image

Carina Karlsson

Utbildningsadministratör
Profile image

Mari Liljefors

Utbildningssamordnare
Profile image

Anette Parmenfälth

Utbildningsadministratör
Profile image

Rana Abu-Ali

Utbildningssamordnare
+46852481551

Ylva Frimodig

Utbildningsadministratör

Avdelningsadministratörer

Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till någon av avdelningarna kan du i första hand vända dig till den avdelningens administratör som då hjälper dig, eller lotsar dig vidare till rätt person om det behövs.

Pernilla Appelquist

Administratör, avdelningen för kliniks epidemiologi
Profile image

Sahra Bunner

Administratör, avdelningen för dermatologi och venerologi
+46852481556
Profile image

Ames Hakam

Administratör, avdelningen för kardiologi.
Profile image

Annika Jouper

Administratör, avdelningen för immunologi och allergi

Eva-Marie Karlsson

Administratör, avdelningen för lungmedicin
Profile image

Helena Nord

Administratör, avdelningen för kliniks epidemiologi
+46852483347
Profile image

Stina Nordman

Administratör och samordnare, avdelningen för reumatologi, tjänstledig.
Profile image

Angela Silveira

Administratör, avdelningen för kardiovaskulär medicin