Verksamhetsstöd på institutionen för medicin, Solna

På den här sidan ser du vem som gör vad inom den centrala administrationen och vilka som är administratörer på de olika avdelningarna.

Verksamhetsstödet på institutionen för medicin Solna (MedS) består av en central administrationsavdelning, samt av lokala avdelningsadministratörer som arbetar för de avdelningar som ingår i institutionen.

Ärenden till våra avdelningar:
Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till någon av institutionens avdelningarna kan du i första hand vända dig till avdelningens administratör som då hjälper dig, eller lotsar dig vidare till rätt person om det behövs.

Besöks- och leveransadress, centrala administrationen:
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, byggnad D1:04, Framstegsgatan 21, Solna.

Postadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, D1:04
171 76 Stockholm

Administrativ chef 

Helene Utterberg

Administrativ chef

Helena Berggren

Biträdande administrativ chef

Arkiv och registratur

Makiko Kanematsu

Registrator och arkivarie

För frågor och ärenden som rör arkivering och diarieföring på institutionen, använda adressen registrator@meds.ki.se.

Ekonomi och inköp

Helena Berggren

Biträdande administrativ chef

Urszula Kellner

Ekonomicontroller

Khorchani, Catharina

Ekonomicontroller

Gisela Söderlund

Ekonomihandläggare

Skirmante Venaliene

Ekonomihandläggare

Amanda Gabrielsson

Ekonomihandläggare

Tetyana Driscoll

Ekonomihandläggare (föräldraledig)

Karin Loberg

Ekonomiadministratör

Helena Richardson

Ekonomiadministratör

Ulrika Lindblom

Handläggare

Shweta Patkar

Ekonomihandläggare

Afsar Rahbar

Lokal inköpssamordnare
08-51760175

Du kan även kontakta institutionens ekonomiavdelning via ekonomi@meds.ki.se.

HR och personalfrågor

Marcus Lindgren

HR-partner (föräldraledig)

Oskar Svensson

HR-partner
0852481547

Agnes Hedin

HR-administratör
08-52481538

Kommunikation

Veronica Ebbersten Lindholm

Webbredaktör: Uppdatering och utveckling av MedS webbsidor

Ann-Sofie Sten

Kommunikatör/internkonsult: Kommunikativt stöd till ledning och webbredaktör
Kommunikatörspoolen

Prefektassistent

Susanne Olsson

Administratör
0852481543

Ärenden som rör avtalshantering eller dokument som ska signeras av prefekten kan skickas till prefektassistenten på adressen: prefekt@meds.ki.se.

Utbildning forskarnivå

Michael Fored

Ansvarig för forskarutbildningen (FUA)

Eva Noréns

Handläggare för forskarutbildningen
08-524 835 29

Utbildning grundnivå

Kristina Broliden

Ansvarig för utbildning på grund- och avancerad nivå (GUA)

Louisa Cheung

Utbildningssamordnare

Carina Karlsson

Utbildningsadministratör

Mari Liljefors

Utbildningssamordnare

Anette Parmenfälth

Utbildningsadministratör

Rana Abu-Ali

Utbildningssamordnare

Avdelningsadministratörer

Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till någon av avdelningarna kan du i första hand vända dig till den avdelningens administratör som då hjälper dig, eller lotsar dig vidare till rätt person om det behövs.

Pernilla Appelquist

Administratör, avdelningen för kliniks epidemiologi

Sahra Bunner

Administratör, avdelningen för dermatologi och venerologi
08-524 81556

Ames Hakam

Administratör, avdelningen för kardiologi.

Annika Jouper

Administratör, avdelningen för immunologi och allergi

Eva-Marie Karlsson

Administratör, avdelningen för lungmedicin

Helena Nord

Administratör, avdelningen för kliniks epidemiologi
08 524 833 47

Stina Nordman

Administratör och samordnare, avdelningen för reumatologi
08-52481557

Angela Silveira

Administratör, avdelningen för kardiovaskulär medicin
HU
Innehållsgranskare:
2023-08-22