Om institutionen för medicin, Solna

Institutionen för Medicin, Solna, består av 45 forskargrupper vid 12 avdelningar som representerar breda medicinska områden.

Vår organisation

Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område och är nära knutna till respektive klinik, samt till Centrum för Molekylärmedicin (CMM). En av institutionens styrkor är närheten till patienterna, med god tillgång till patientprover från välkarakteriserade patienter. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns därmed utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.

Institutionen har ca 420 anställda, ca 550 anknutna och ca 200 doktorander. År 2020 var omsättningen omkring 455 miljoner kronor, varav cirka 20% var statsanslag. Organisationen är centrerad kring forskargrupperna, där gruppledaren har ekonomiskt ansvar för sin grupp och en hög grad av oberoende.

Prefekten, i nära samarbete med ledningsgruppen och institutionens samverkansråd, ansvarar för långsiktiga strategiska åtaganden, såsom rekrytering av framtida ledare och framstående forskare, som passar in i institutionens profilområden.

Två viktiga uppgifter för Institutionen är att förstärka samarbetet med prekliniska forskare inom institutionens profilområden och att förbättra möjligheten för kliniker att forska.

Dekorativ bild.
Organisationsskiss institutionen för medicin, Solna.

Centrum

Samarbetsorganisation där institutionen för medicin deltar tillsammans med andra institutioner eller forskningscentra.

Medarbetarportalen

På Medarbetarportalen hittar du som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet det du behöver för att lösa arbetsuppgifter och här får du också information om vad som händer på universitetet.