Om institutionen för medicin, Solna

Institutionen för medicin, Solna (MedS) är en av de största institutionerna vid Karolinska Institutet. Vi bedriver grundutbildning för blivande läkare och biomediciner, samt forskarutbildning. De elva avdelningarna motsvarar våra huvudsakliga forskningsområden. Forskningen bedrivs till stor del kliniskt vid Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för molekylär medicin (CMM).

Kontakta oss

Postadress:
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset, D1:04
171 76 Stockholm

Vår organisation

Institutionen för medicin, Solna har ca 420 anställda, ca 550 anknutna och ca 200 doktorander. År 2020 var omsättningen omkring 455 miljoner kronor, varav cirka 20% var statsanslag.

Prefekten, i nära samarbete med ledningsgruppen och institutionens samverkansråd, ansvarar för långsiktiga strategiska åtaganden, såsom rekrytering av framtida ledare och framstående forskare, som passar in i institutionens profilområden.

Till institutionen hör elva avdelningar vilka också motsvarar institutionens huvudsakliga forskningsområden. 

Organisationen är centrerad kring forskargrupperna, där gruppledaren har ekonomiskt ansvar för sin grupp och en hög grad av oberoende. Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område och är nära knutna till respektive klinik, samt till Centrum för molekylär medicin (CMM).

En av institutionens styrkor är närheten till patienterna, med god tillgång till patientprover från välkarakteriserade patienter. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns därmed utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.

Två viktiga uppgifter för institutionen är att förstärka samarbetet med prekliniska forskare inom institutionens profilområden och att förbättra möjligheten för kliniker att forska.

Organisationsschema MedS.

Mer för anställda på Medarbetarportalen

På Medarbetarportalen hittar du som är anställd eller anknuten till Karolinska Institutet det du behöver för att lösa arbetsuppgifter och här får du också information om vad som händer på universitetet. 

HU
Innehållsgranskare:
2023-12-13