Om Institutionen för medicin, Solna

Institutionen för Medicin, Solna, består av 43 forskargrupper vid 12 avdelningar som representerar breda medicinska områden.

Organisation

Forskargrupperna är belägna på Karolinska Universitetssjukhuset i Solnas område och är nära knutna till respektive klinik, samt till Centrum för Molekylärmedicin (CMM). En av institutionens styrkor är närheten till patienterna, med god tillgång till patientprover från välkarakteriserade patienter. Genom att bedriva grundforskning av spjutspetskaraktär i en klinisk miljö finns därmed utmärkta möjligheter att integrera grundforskning och patientnära forskning.

Institutionen har ca 400 anställda, ca 600 anknutna och ca 200 doktorander. År 2019 var omsättningen omkring 425 miljoner kronor, varav cirka 25% var statsanslag. Organisationen är centrerad kring forskargrupperna, där gruppledaren har ekonomiskt ansvar för sin grupp och en hög grad av oberoende.

Prefekten, i nära samarbete med institutionsrådets medlemmar, ansvarar för långsiktiga strategiska åtaganden, såsom rekrytering av framtida ledare och framstående forskare, som passar in i institutionens profilområden.

Två viktiga uppgifter för Institutionen är att förstärka samarbetet med prekliniska forskare inom institutionens profilområden och att förbättra möjligheten för kliniker att forska.

Som en del av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Institutionen för Medicin påverkad av sjukhusets pågående omorganisation. Det är prefektens ambition att bibehålla institutionens nuvarande organisation, men också att vara flexibel för att på ett konstruktivt sätt kunna möta nya utmaningar från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Ladda ner organisationsplan med forskargrupper

Documents

Avdelningar

Alla Avdelningar

Centrum

Samarbetsorganisation där Institutionen för Medicin deltar tillsammans med andra institutioner eller forskningscentra.

Centrum för genusmedicin

Centrum för läkemedelsepidemiologi

Institutionsledning