Johanna Erlandsson

HR-Chef
Telefon: +46852481550
Besöksadress: D1:04 Framstegsgatan 21, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration Team HR, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är HR-ansvarig vid institutionen och stöttar chefer i HR- och
  arbetsrättsliga frågor.
  Jag är ansvarig för institutionens HR-funktion, i mina arbetsuppgifter
  ingår bland annat:
  * Att ge råd och stöd till chefer för hur arbetsrättsliga lagar och
  regler ska tolkas och användas.
  * Hjälpa till vid införande av nya lagar, regler, policys och
  lönerevisioner.
  * Arbetsgivarrepresentant vid samverkan.
  * Hanterar omställnings- och arbetsbristärenden.
  * Upprättar avtal vid utlandstjänstgöring.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI