Michael Fored

Michael Fored

Universitetslektor/Överläkare | Docent
E-postadress: michael.fored@ki.se
Telefon: +46852483357
Besöksadress: Maria Aspmans gata 30A, 17164 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Fored M, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är universitetslektor, forskargruppsledare och biträdande
  avdelsningschef på Avdelningen för klinisk epidemiologi och studierektor
  för forskarutbildningen vid Institutionen för medicin, Solna med fler än
  230 doktorander. Jag sitter i institutionens ledningsgrupp.
  Jag har en kombinationstjänst som överläkare och verksamhetschef för
  Klinisk epidemiologi vid FoUUI-staben på Karolinska universitetssjukhuset.
  Variationen på forskningen vid institutionen är stor och jag får insyn i
  såväl laboratorieforskning som klinisk, patientnära forskning. I min egen
  forskning använder jag epidemiologisk metod. Min medicinska specialitet är
  njurmedicin.
  Jag leder Karolinska institutets - Region Stockholms kliniska forskarskola
  inom epidemiologi.
  Tidigare var jag en av de centrala studierektorerna på KI med ansvar för
  utveckling av forskarutbildningen samt konflikthantering. Jag var
  lärarrepresentant i Forskarutbildningsstyrelsen, Docenturnämnden,
  ordförande för forskar-AT och medlem i styrgruppen för forskar-ST.
  Innan jag fick en chefsposition ingick jag i SACO-rådets styrelse på KI och
  var lokalt ombud på institutionen.
  *Några tankar om forskarutbildning*
  Forskarutbildning är som bäst när undervisning och lärande är
  kärnvärden bland nyfikna forskare med en passion för ny kunskap. En
  tillåtande attityd till lärande och undervisning tycker jag är viktig i
  hela organisationen där forskarutbildningen sker. Som studierektor för
  forskarutbildningen strävar jag efter att kommunicera detta
  förhållningssätt, med en tillitsfull, pragmatisk och pedagogisk attityd
  till både handledare och doktorander för att de ska lyckas. Jag anser att
  administrationen av forskarutbildningen ska underlätta
  inlärningsprocesserna samtidigt som man tar hänsyn till både studenter och
  handledare. Det övergripande målet bör vara en god forsknings- och
  utbildningsmiljö med en ständig förbättring av kunskaperna hos de
  nyutexaminerade forskarna.
  Läkarexamen 1988, legitimation 1990, Njurmedicinspecialist 1994, Medicine
  doktor 2003, Docent 2011

Forskningsbeskrivning

 • *Klinisk epidemiologi*
  Forskningssamarbeten som kunnig inom epidemiologiska metoder i kliniska
  projekt inom ett brett spektrum av medicinska tillstånd (t.ex. nefrologi,
  reumatologi, dermatologi, odontologi, farmakologi, kardiologi,
  infektionssjukdomar, arbetsmedicin och hälsoinformatik).
  *Farmakoepidemiologi*
  Senior vetenskaplig rådgivare i säkerhetsövervakningsprojekt efter
  marknadsföring av nya farmakologiska behandlingar av inflammatoriska
  sjukdomar. Studier vid Karolinska Institutet Centrum för
  farmakoepidemiologi.
  *Transportsäkerhetsepidemiologi*
  Införande av registerbaserad epidemiologi inom det ganska outforskade
  området ”riskfaktorforskning” i vägtrafiken, särskilt bland
  motorcyklister.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor/Överläkare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2015-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2011
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI