Makiko Kanematsu

Registrator
Telefon: +46852481542
Besöksadress: Framstegsgatan 21 D1:04, 17176 Solna
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Administration, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Samordnar diarieföring på MedS och vårdar MedS arkiv.
  Som registrator och arkivarie på institutionen har jag hand om
  dokumenthantering i samråd med KI:s centrala Arkiv och Registratur.
  Uppdraget inkluderar bl.a. samordning av diarieföring för MedS, arkivering,
  arkivvård samt frågor som rör hantering av allmänna handlingar i övrigt.
  Som MedS medarbetare kontaktar du mig för diarieföring och arkivering av
  handlingar.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI