Li Yin

Li Yin

Statistiker
E-postadress: li.yin@ki.se
Telefon: +46852486187
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Applied Biostatistics ABS, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som statistiker på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och
  Biostatistik.
  1982 BSc i Kemi från Sichuan Universitet, Chengdu, Kina.
  1989 PhD i KvantKemi från Uppsala Universitet
  1992 Postdoktor i kvantkemi, University of Minnesota, USA

Forskningsbeskrivning

 • *UPPSKATTNING AV KAUSALA EFFEKTER FRÅN KOMPLEX LONGITUDINAL DATA -- UTMANING
  OCH GENOMBROTT*
  I många sammanhang inom såväl ekonomi som medicin vidtas åtgärder
  sekventiellt
 • behandlingar och ingripanden utförs inte endast en gång.
  Statistiskt bör vi därför analysera kausala effekter av
  behandlingssekvenser, inte bara en enda behandling.
  *Kausala effekter *
  *Nettoeffekten *är effekten av behandling utan inblandning från de
  efterföljande behandlingarna. Den har följande medicinska betydelse
  * Nettoeffekten skiljer de långsiktiga effekterna av tidigare behandlingar
  från kortsiktiga effekterna av senare behandlingar, tex på patientens
  överlevnadschanser.
  * Nettoeffekten tillåter oss att hitta optimerad behandling
 • givet ett
  visst tillstånd hos patienten, exempelvis ålder och prognosfaktor, kan
  man veta vilken behandling som skulle vara optimal.
  * Nettoeffekten* *hjälper oss att förstå vilka andra faktorer som är
  relevanta för utfall, exempelvis socioekonomiska faktorer såsom
  inkomst.* *
  *Sekventiella kausala effekten* är den totala effekten av en
  behandlingsplan, tex på patientens överlevnadschanser givet det initiala
  tillståndet hos en patient och har följande* *medicinska betydelse
  * Sekventiella kausala effekten jämför effekterna av olika
  behandlingsplaner.
  * Sekventiella kausala effekten kan ge en optimerad behandlingsplan för en
  subpopulation. En subpopulation kan till exempel vara yngre patienter.
  * Sekventiella kausala effekten kan ge en optimerad behandlingsplan för
  hela patientpopulationen.
  *Uppskatta och hypotestesta kausala effekter *
  Den välkända G-formeln är en matematisk formel som används för att
  identifierar kausala effekter från kliniska data. Men i denna formel är de
  prognostiska faktorerna och biverkningar både resultaten från dem tidigare
  behandlingarna och störfaktorer i de senare behandlingarna. Så vi har
  följande problem: en (ibland oändligt) högdimensionell, mättad statistisk
  modell för alla dessa faktorer behövs och därför är det extremt svårt
  att uppskatta och testa kausala effekter.
  I vårt arbete (visas i Annals of Statistics [1]), har vi härlett den nya
  G-formeln som också identifierar kausala effekter från kliniska data. I den
  nya G-formeln är prognostiska faktorer och biverkningar endast störfaktorer
  i efterföljande behandlingar. Vi behöver därmed endast arbeta med en
  lågdimensionell, omättad statistisk modell.
  *Referenser*
  Wang, X. and *Yin, L.* (2019). New G-Formula for the Sequential Causal Effect
  and Blip Effect of Treatment in Sequential Causal Inference. Visas i *Annals
  of Statistics*. [2]
  Wang, X. and *Yin, L.* (2015). Identifying and Estimating Net Effects of
  Treatments in Sequential Causal Inference. *Electronic Journal of
  Statistics*, 9: 1608–1643 [3]
  [1] http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1294432/FULLTEXT01.pdf
  [2] http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:1294432/FULLTEXT01.pdf
  [3] https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ejs/1438883470

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Statistiker, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2014-

Handledare

 • Yun Du, Ph.D., Karolinska Institute, Sweden, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI