Tema: Flykt och hälsa

This page in English

Många har flytt till Sverige de senaste åren. Hur mår de nyanlända och hur påverkas de av vad de gått igenom? Vid Karolinska Institutet pågår just nu flera forskningsprojekt som ska ta reda på mer om detta.