ReHIn - ett forskningsprojekt om flyktingars hälsointegration

ReHIn vill skapa webbaserade utbildningsverktyg för att öka medvetenheten och möjliggöra integrationen av flyktingar inom EU:s hälsokultur och hälsosystem.

Samarbetspartner inom projektet ReHIn
Samarbetspartner inom ReHIn

Kort om ReHIn

Ett mål med ReHIn är att stödja integrationen av flyktingar när det gäller användning av hälso- och sjukvård. De webbaserade resurserna kommer att ge information om rättigheter och användningen av hälsosystemen och kommer att göras tillgängliga på olika språk. För att kunna utveckla dessa resurser måste vi få en bättre förståelse för flyktingarnas utbildningsbehov beträffande sjukvården.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (Sverige), University of Nottingham (Storbritannien), Aristoteleuniversitetet Thessaloniki (Grekland) och Universitat Politècnica de València (Spanien).

Finansiering och samordning

Forskningsprojektet samfinansieras av Erasmus + programmet och samordnas av MINT - Medical INTeractions vid Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik.

läsplatta med journal
Foto: Pixabay

Mer om ReHIn

Inom detta projekt strävar vi efter att skapa ett antal kreativa digitala resurser för att möjliggöra integrering av flyktingar i EU:s hälsokultur. De grundläggande målen med ReHIn ligger i integrationen gällande användningen av hälso- och sjukvård, men också i det sätt som hälsa och medicin praktiseras i EU jämfört med de olika flyktingarnas hemländer. Genom återanvändbara inlärningsobjekt (RLO - Reusable Learning Objects) och deras kombination till en MOOC (Massive Open Online Course) kommer ReHIn att främja respekt och förståelse för mångfald inom hälso-, interkulturell och medborgerlig kompetens.

ReHIn kommer att skapa sex kreativa digitala resurser som görs tillgängliga för en bred publik av flyktingar genom en MOOC, detta för att möjliggöra integrering av flyktingar i EU:s hälsokultur. De grundläggande målen för ReHIn ligger i deras integration när det gäller användning av hälsovårdstjänster, men också i hur hälsa och medicin praktiseras i EU. ReHins samkreativa hälsokultur och audiovisuella resurser syftar till att förstås av majoriteten av flyktingarna utan att nödvändigtvis direkt tala värdlandets språk.

ReHIn strävar efter att:

  • hjälpa flyktingar och migranter att umgås och uttrycka sig utan att nödvändigtvis tala värdlandets språk,
  • låta dem lära sig plattformar som främjar respekt och förståelse för mångfald, interkulturell och medborgerlig kompetens, och som informerar flyktingar om demokratiska värderingar och medborgarskap.
  • ge EU-medborgare möjlighet att upptäcka, lära av och förstå värdena och kulturerna hos flyktingar och migranter och återupptäcka och berika sina egna, erbjuda möjligheten till samarbete med organisationer inom andra sektorer för att stimulera ett mer omfattande, snabbt, effektivt och långsiktigt svar på denna globala utmaning.

Förutom utbildningsmaterialet, RLO och MOOC, kommer ReHIn att inkludera en behovsanalys, som kommer att peka ut de exakta utbildningsbehoven i hälso- och sjukvårdssystemet och kommer att innehålla rådata från partnerländerna; utvärdering av projektresultaten i syfte att ge feedback och förbättra projektet och bästa praxis och riktlinjer, som kommer att uppmuntra och informera liknande initiativ.

Moln i form av ett hjärta på blå himmel.
Foto: Pixabay

Integration

Integrationen av flyktingar är en dynamisk och mångfacetterad tvåvägsprocess som kräver ansträngningar från alla berörda parter, inklusive flyktingarnas beredskap att anpassa sig till värdsamhället utan att behöva avstå från sin egen kulturella identitet, och en motsvarande beredskap för delar av värdsamhällena och offentliga institutioner för att välkomna flyktingar och tillgodose behoven hos en varierad befolkning.

Således kommer ett samhälle som känner till skillnaderna i hälsokulturen att hjälpa integrationen av flyktingar mer, men också låta EU-medborgarna återupptäcka sina egna värderingar. Integrationsprocessen är komplex och gradvis och omfattar tydliga men inbördes juridiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner, som alla är viktiga för flyktingarnas förmåga att integreras framgångsrikt som helt inkluderade samhällsmedlemmar.

Reklam för en MOOC som startar den 7 november 2022.
Graphics: Maxine Harjani

ReHIn MOOC

Den 7 november 2022 släpps den tre veckor långa ReHIn MOOC:en.

Läs mer och anmäl dig! (länk till engelsk sida)

Events och nyheter

ReHIn MOOC

⇒ Läs mer och anmäl dig till ReHIn MOOC (länk)

Multiplier event ReHIn Erasmus+ 2022

Welcome to the multiplier event of the ReHIN (Refugee Health Integration) Erasmus+ project to disseminate all project outputs with a multidisciplinary audience.

Anmälan till eventet den 10 november 2022.

ReHIn kick-off 2019

För att sjösätta projektet ”Refugees’ Health Integration – ReHIn”, ordnades den 5 november 2019 en kick-off på Karolinska Institutet för representanter från ideella organisationer, beslutsfattare, statliga organisationer och forskare inom området.

Huvudansvarig

Profile image

Klas Karlgren

Senior Forskare

Klas Karlgren är forskare vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset i Stockholm. Han är också docent vid SimArena-simuleringscentret vid Bergen University College, Norge.

Han har en doktorsexamen (2003) i interaktion mellan människa och maskin och hans forskning ligger inom områdena medicinsk utbildning, teknikförbättrat lärande, datorstödd samarbetsinlärning och interaktionsdesign. Hans nuvarande projekt handlar om debriefing under simuleringsbaserad träning, lagarbete och kommunikation under akutkoder på två stora svenska akutavdelningar, med hjälp av mobiler för att spåra elever under kliniska praktikperioder och virtuell patientutbildning för beslutsfattande inom avancerad traumakirurgi och andra vårdområden.

Projektledare

Profile image

Natalia Stathakarou

Projektsamordnare;Doktorand

Natalia Stathakarou har en teknisk bakgrund och har en MSc i medicinsk informatik.

Hon är projektkoordinator vid Institutionen LIME (Learning, Informatics, Management and Ethics) och hon har fungerat som: Projektledare för Erasmus + -projekten som samfinansieras av EU: WAVES, TAME, MEDIN, OER i Computational Biomedicin.

Hon är projektledare och teknisk expert för nuvarande MOOC (Massive Open Online Courses) i KI med fokus på systemintegration och inlärningsanalys. Hon har arbetat med att utveckla virtuella patienter för avancerad traumakirurgi och deltog nyligen i ett projekt för att integrera virtuella patienter i en katastrofmedicinsk kurs på Karolinska Institutet. 

KK
Innehållsgranskare:
2023-12-13