Lediga tjänster på Försäkringsmedicin

Vi har en doktorandplats inom psykiatrisk epidemiologi.

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka mönster beträffande arbetsmarknadsmarginalisering bland individer som diagnosticerats med bipolär sjukdom. Vidare avser projektet att undersöka vad läkemedelsbehandling, samsjuklighet, socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer har för inverkan på detta utfallsmått. Doktoranden kommer även att studera ifall det finns olikheter när det gäller arbetsmarknadsmarginalisering, sjukvårdsanvändning, behandling och suicidförsök bland patienter med bipolär sjukdom före jämfört med under/efter Corona-pandemin i Sverige och Finland, två länder som har hanterat pandemin på olika sätt.

Mer information om tjänsten finns här

Sista ansökningsdagen är 18 oktober.