Skip to main content

Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro påverkar individer, hälso- och sjukvård, försäkringsorganisationer, arbetsgivare och samhället. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om detta synnerligen knapp. Vår vision är att vara ett nationellt och internationellt ledande kunskapscentrum om sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livsvillkor.

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet.

AE
Annika Evolahti
2020-01-13
Ellenor Mittendorfer Rutz