Skip to main content

Försäkringsmedicin

Sjukfrånvaro påverkar individer, hälso- och sjukvård, försäkringsorganisationer, arbetsgivare och samhället. Samtidigt är den vetenskapliga kunskapen om detta synnerligen knapp. Vår vision är att vara ett nationellt och internationellt ledande kunskapscentrum om sjukfrånvaro, hälsa, arbete och livsvillkor.

Emilie Friberg tilldelas 5 miljoner kronor

Emilie Friberg tilldelas 5 miljoner kronor

Emilie Friberg tilldelas 5 miljoner för ett projekt om multipel skleros (MS), förvärvsarbete och sjukfrånvaro från Försäkringskassan. 

Projektet förväntas generera viktig kunskap som ofta efterfrågas av läkare och patienter om strategier för att kunna förvärvsarbeta så länge som möjligt.

 

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Nytt VR anslag till Avdelningen för försäkringsmedicin

Ellenor Mittendorfer-Rutz, professor och chef för Avdelningen för försäkringsmedicin, har beviljats 25 miljoner kronor för en forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa i samband med en utlysning av Vetenskapsrådet.

AE
Annika Evolahti
2019-07-02
Ellenor Mittendorfer-Rutz