A picture of a brain in a textbook

Avdelningen för psykologi

Psykologi är läran om människans tankar, känslor och beteenden och hur dessa olika komponenter hänger samman och samspelar med varandra. Vid Avdelningen för psykologi bedriver vi både forskning och undervisning samt anordnar med jämna mellanrum semianarier i detta ämne.

PE
Innehållsgranskare:
2023-12-06