Om enheten för anestesi och intensivvård

Vi undervisar och forskar kring behandling av patienter som huvudsakligen genomgår avancerad och större operationer samt patienter som behandlas hos intensivvårdsavdelningen (IVA) för livshotande komplikationer som ofta leder till organsvikt.

Enheten för anestesi och intensivvård leds av professor Olav Rooyackers som också är enhetschef vid den kliniska forskningsenheten Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) Huddinge.

Organisation

Nicoletta Raic

Administratör

Möten

Forskningsmöte

Dag:  Tisdag
Tid:  Kl. 12.00-13.00
Plats:  Konferensrummet B31
Organisatör:  Åke Norberg (ake.norberg@ki.se)

Fokus för tisdagens lunchseminarium är presentation av forskning och rapporter från konferenser och kurser. Forskare från andra avdelningar och sjukhus inbjuds också för att presentera sin forskning.

Forskningskollegium

Dag: Onsdag
Tid: Kl. 16.00-17.00
Plats: Konferensrummet B31
Arrangör: Johan Helleberg (johan.hellerberg@sll.se)

Fokus för detta möte är på planering av forskning och diskussion om resultat. Planerade, pågående och avslutade forskningsprojekt som utförs vid vår enhet eller i samarbete med andra presenteras vid mötet. Forskningsprojekt och masterprojekt presenteras och diskuteras.

Adress

Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för anestesi och intensivvård, K 32
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

Hitta till oss