Skip to main content

Om enheten för anestesi och intensivvård

Enheten för Anestesi leds av professor Olav Rooyackers är Funktionsenhetschef på den klinisk forskningsenhet PMI Huddinge.

Organisation

Jan Wernerman

Professor, senior

Sigridur Kalman

Professor, senior

Adress

Karolinska Institutet

Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Enheten för anestesi och intensivvård

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K32

141 86 Stockholm

Forskningsmöte

Dag:  Tisdag

Tid:  Klockan 12.00-13.00, lunch serveras

Plats:  Konferensrummet B31

Kontaktperson:  Lisbet Meurling, Lars Hållström

Tisdagsseminariet Fokus på lunch seminariet på tisdagar är presentation av forskning och referat från konferenser och kurser. Alla medarbetare som deltagit i en konferens förväntas boka tid för presentation i samband med godkännande av resa. Till seminariet inbjuds även forskare från andra sjukhus för att presentera sin forskning. Mötet hålls varje vecka under terminstid.

Forskningskollegium,

för all personal på Funktion PMI

Dag: Onsdag

Tid: Klockan 16.00-17.00

Plats: Konferensrummet B31

Kontaktperson: Martin Sundström Rehal, Jonathan Grip.

På kollegiet presenteras planerade, pågående och genomförda forskningsprojekt. På kollegiet presenteras och diskuteras även ST-läkarnas vetenskapliga projekt samt magister- och masterprojekt.