forskning anestesi

Forskning vid enheten för anestesi och intensivvård

Vår forskning är baserad på kliniska frågor kring komplicerad peri-operativ vård av patienter som oftast genomgår större operationer och patienter som är kritiskt sjuka och behandlas på IVA.

Foto: Staffan Larsson

Vår forskning

Vår forskning är baserad på kliniska frågor kring komplicerad peri-operativ vård av patienter som oftast genomgår större operationer och patienter som är kritiskt sjuka och behandlas på IVA.

Vi behandlar dessa frågor med olika metoder, från mycket grundläggande laboratoriebaserade projekt till interventionsstudier med fokus på patientcentrerade resultat. Forskningen utförs i nära samarbete med grundforskare, kliniker, sjuksköterskor och studenter. Vi har tillgång till ett kliniskt forskningscenter tillsammans med den kliniska avdelningen Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) vid Karolinska universitetssjukhuset i Flemingsberg. Detta centrum består av ett litet laboratorium nära kliniken för provhantering och lagring, ett kliniskt rum för att utföra studier på patienter och frivilliga och ett fullt utrustat analyslaboratorium. Dessa anläggningar är bemannade av 2 forskningssköterskor och utbildad laboratoriepersonal.

Under de senaste 20 åren har totalt 41 avhandlingar framgångsrikt försvarats vid vår enhet. Forskningen är organiserad i tre större forskningskluster och flera mindre forskningsprojekt som beskrivs nedan.