Fångar upp elever som riskerar dyslexi

Ett läsande barns ögonrörelser kan visa en ökad risk för dyslexi eller lässvårigheter. Upptäckten ledde till företaget Lexplore som i dag har verksamhet i Sverige, England och USA. Nu utvecklar forskarna bakom framgången tekniken vidare för en tidigare upptäckt av Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Bild på Nilsson Benfatto och Öqvist Seimyr som tittar på en skärm.
Nilsson Benfatto och Öqvist Seimyr. Lexplore. Foto: N/A

Hittills har cirka 40 000 barn screenats med Lexplore ögonspårningsteknik. Av dem har cirka 10 procent identifierats som elever som behöver följas upp av specialpedagoger. Screeningen kan göras mycket tidigare än traditionella dyslexiutredningar. 

– Att få ett tidigt stöd är helt avgörande när det handlar om läs- och skrivsvårigheter eftersom det är lättare för yngre elever att utveckla sin läsförmåga än äldre, säger Mattias Nilsson Benfatto, som grundat Lexplore tillsammans med Gustaf Öqvist Seimyr.

Arkiverad studie

Idén bakom Lexplore föddes när Gustaf Öqvist Seimyr mötte forskare som genomfört en undersökning av läs- och skrivsvårigheter i början av 1980-talet: Kronobergsprojektet. Där följdes cirka 200 barn från skolålder till vuxen ålder med fokus på hur de utvecklade sin förmågan att läsa och skriva. Elevernas ögonrörelser spelades in under läsningen med hjälp av stora, otympliga glasögonkameror.

– De var pionjärer inom detta område och använde den då mest avancerade tekniken. Projektet drevs bland annat av läkaren Per Uddén som även är uppfinnare till den elektriska rullstolen Permobil, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

En av forskarna bakom Kronobergsprojektet berättade att alla inspelningarna fanns kvar, lagrade på analoga band i ett arkiv. Vilket satte fart på fantasin hos Gustaf Öqvist Seimyr som kontaktade sin kollega Mattias Nilsson Benfatto. Båda datalingvister som sedan tidigare forskat kring ögonrörelser. 

– Vi kunde ta upp tråden igen efter tjugo år och undersöka samma data men med nya metoder baserade på maskininlärning och AI. Och vi såg en skillnad på ögonrörelserna mellan de som utvecklats till goda läsare och svaga läsare. Det var fascinerande och gav en indikation om att detta gick att använda för att tidigt identifiera dyslexi barn, säger Mattias Nilsson Benfatto.

Startade företag för fler studier

Redan då, med enbart preliminära resultat, togs kontakten med KI Innovations. 

– De var mycket uppmuntrande och satte oss i kontakt med en affärsutvecklare som senare blev vår första vd. Vi hade inte förväntat oss ett så positivt bemötande eftersom vårt område inte liknar annan klinisk forskning från KI, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

Samtidigt var inte deras primära fokus att starta ett företag, utan att hitta medel till att undersöka om de preliminära resultaten höll för en betydligt större studie. Vinnova beviljade anslaget som gjorde att studien kunde skalas upp till 3000 elever under 2015-2016 och genomföras i klassrumsmiljö. Och de tidigare resultaten visade sig hålla. 

Därefter har analysmetoder och teknik vidareutvecklat och i dag används produkterna i Sverige, England och USA. Något som också gör att antalet screenade barn ökar dramatiskt. Varje screening görs av skolans egen personal och ansvariga skolledare kan få överblick över behovet av kommande elevinsatser. Genom att resultaten från screening ges så snabbt kan det frigöra tid som istället kan läggas på att stötta de elever med svårigheter, menar Mattias Nilsson Benfatto.

– Vår screening visar inom några minuter vilka elever som ligger i riskzonen för dyslexi och lässvårigheter. Sedan står specialpedagoger för de fortsatta insatserna.

”Och tack vare resan med Lexplore, så ser vi kommersialiseringen som ett verktyg för att sprida även denna forskning vidare till samhället ”

Öqvist Seimyr

Tidig diagnostik av Alzheimers

I maj 2016 fick företaget ett nytt anslag från Vinnova för att tillsammans med Karolinska Institutet se om metoderna också kunde användas för tidig upptäckt av Alzheimer och Parkinson.

– Det har pågått forskning kring relationen mellan ögonrörelser och dessa sjukdomar en längre tid, men vi är först med att utveckla mätmetoder för detta. Och tack vare resan med Lexplore, så ser vi kommersialiseringen som ett verktyg för att sprida även denna forskning vidare till samhället, säger Gustaf Öqvist Seimyr.

Snabb fakta 

Följer ögonen när barnet läser

Screeningen sker genom att eleven läser en text på en skärm. Vid skärmen finns en kamera som följer elevens ögon. Efter läsningen visas det var eleven har tittat i form av cirklar i texten på skärmen. Cirkelns storlek visar hur länge ögat stannat på en viss plats och strecken mellan cirklarna visar blickens rörelser genom texten. Resultatet för någon med lässvårigheter kan visa bland annat fler omtag i läsningen än vanligt i form av fler och större hopp i texten.