Bygger verktyget som kartlägger cellernas gener

CartaNAs teknik har beskrivits som ett Google maps för att hitta var en viss gen finns uttryckt i kroppen. Tekniken kan få stor betydelse för snabbare utveckling av nya läkemedel.

Sabina Bossi
2023-09-16