Skip to main content

Utbildningsnämnden på PHS

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2019

  • Torsdag 5 september, 13.00
  • Onsdag 15 oktober, 13.00
  • Tisdag 5 november, 9.00
  • Onsdag 27 november, UN planeringsdag

Ledamöter

Ordförande

Helle Mölsted Alvesson

Projektsamordnare

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Asli Kulane

Universitetslektor
08-524 833 88

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Docent

Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare

Anneli Eriksson

Projektledare

Gaetano Marrone

Forskare

Ritva Rissanen

Postdoc

Studentrepresentanter

Israa Ali

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Internationaliseringsansvarig i utbildning

Claudia Hanson

Universitetslektor

Avnämarerepresentanter

Olena Gruzieva

Forskarassistent

Anton Lager

Anknuten

Niklas Zethraeus

Forskare

Övriga ledamöter

Hannele Granström

Utbildningsadministratör

Liselott Salomonsson

Studievägledare

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
08-524 801 28

Protokoll

2019

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för folkhälsovetenskap, hör av dig till un@phs.ki.se