Skip to main content

Utbildningsnämnden på PHS

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Ledamöter

Ordförande

Helle Mölsted Alvesson

Projektsamordnare
Global Hälsa
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Vice ordförande, programdirektor

Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Asli Kulane

Universitetslektor
Socialmedicin
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Programdirektor

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Jette Möller

Docent
FEPI_Projekt_Alicia
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Lärarrepresentanter

Tobias Alfvén

Lektor/specialistläkare
Forskargrupp Stålsby Lundborg
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Anneli Eriksson

Projektledare
Forskargrupp Stålsby Lundborg
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Olena Gruzieva

Forskarassistent
Miljömedicinsk epidemiologi
Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Gaetano Marrone

Forskare
Forskargrupp Stålsby Lundborg
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Ritva Rissanen

Postdoc
Global Hälsa
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Studentrepresentanter

Israa Ali

Studentrepresentant

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap.

Nuria Güil Oumrait

Studentrepresentant

Masterprogrammet i global hälsa

Internationaliseringsansvarig i utbildning

Claudia Hanson

Universitetslektor
Forskargrupp Stålsby Lundborg
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Avnämarerepresentanter

Anton Lager

Anknuten
Forskargrupp Magnusson
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Niklas Zethraeus

Forskare
MMC/Health Economics and Economic Evaluation
Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7

Övriga ledamöter

Hannele Granström

Utbildningsadministratör
Institutionsadministration_Grundutbildning
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Liselott Salomonsson

Studievägledare
Institutionsadministration_Utbildningsnämnd
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Handläggare utbildningsnämnden

Lena Björk

Utbildningsadministratör
Institutionsadministration
Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9

Möten

2019

  • 5 februari 2019
  • 6 mars 2019
  • 8 maj 2019