Utbildningsnämnden vid GPH

Utbildningsnämnden handlägger och ansvarar för utbildningsärenden för kurser och program på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

Möten

2024

  • Måndag 5 februari kl. 13.00-15.00
  • Torsdag 7 mars kl. 13.00-15.00
  • Tisdag 14 maj kl.  9.30-11.30
  • Onsdag 18 september kl. 13.00-15.00 
  • Torsdag 17 oktober kl. 13.00-15.00
  • Tisdag 5 november kl.  9.30-11.30

Ledamöter

Ordförande:

Profile image

Helle Mölsted Alvesson

Senior Forskningsspecialist

Programdirektör Magisterprogrammet i global hälsa:

Programdirektor Masterprogrammet i folkhälsovetenskap:

Profile image

Jette Möller

Universitetslektor
+46852480122

Programdirektor Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer:

Profile image

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist

Lärarrepresentanter:

Profile image

Tobias Alfvén

Professor/Specialistläkare
Profile image

Renee Gardner

Senior Forskare
Profile image

Ann Liljas

Biträdande Lektor
+46852480161
Profile image

Nina Viberg

Projektsamordnare
+46852483394

Representanter från andra institutioner på KI:

Profile image

Elizabeth Arkema

Senior Forskare
Profile image

Niklas Zethraeus

Senior Forskare

Studentrepresentanter:

Marc Sánchez Benito

Studentrepresentant

Jubayer Mumin

Masterprogrammet i Folhälsovetenskap

Maria Emanuela Noto

Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap

Internationaliseringsansvarig i utbildning:

Profile image

Claudia Hanson

Universitetslektor

Avnämare-representanter:

Andreas Lundin

Anknuten till Forskning

Övriga ledamöter:

Profile image

Carla Sturm

Studievägledare
+46852483363

Handläggare utbildningsnämnden

Profile image

Lena Björk

Utbildningsadministratör
+46852480128

Protokoll

För att ta del av senaste godkända mötesprotokoll välkommen att kontakta un.gph@ki.se.

Protokoll från 2020

Kontakt

För frågor till utbildningsnämnden vid institutionen för global folkhälsa, hör av dig till un.gph@ki.se

LB
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2024-04-11