Bicycles outside Widerströmska building

Om institutionen för global folkhälsa

Här hittar du information om verksamheten vid institutionen för global folkhälsa, som kontaktuppgifter, översikt över vår administrativa personal, ledning och organisation.

Foto: Erik Cronberg

Forskare och studenter vid institutionen

Doktorander berättar om sin forskning och Agenda 2030

Anders Klingberg, Juliet Aweko och Patricia Eustachio Colombo berättar om sina forskningsprojekt som doktorander vid institutionen samt hur de relaterar till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Filmen är på engelska. 

De globala målen för hållbar utveckling är en samling av 17 globala mål, som antogs 2015 av världens ledare. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Möt forskare från vår institution

Några av forskarna vid institutionen för global folkhälsa berättar om sin forskning, vad de inspireras av och hur det är att arbeta vid GPH. Filmen är på engelska. 

Kalender - alla annonserade event vid institutionen