Institutionsrådet vid GPH

Lista över ledamöter som ingår i institutionsrådet vid institutionen för global folkhälsa.

Om institutionsrådet

Vid varje institution på KI ska det finnas ett institutionsråd, som diskuterar och är rådgivande för övergripande frågor vid institutionen. Institutionsrådet är ett rådgivande organ, med syfte att utgöra ett bredare forum för dialog och förankring av prefektens beslut.

Kontakta gärna institutionsrådets ledamöter gällande frågor av institutionsövergripande karaktär eller liknande.

Möten

Institutionsrådet vid GPH har två möten per termin. Kontakta oss på info.gph@ki.se om du vill ta del av institutionsrådets mötesanteckningar. 

Ledamöter

Ordförande

Administrativ chef

Profile image

Therese Lind

Administrativ chef
+46852483764

Sekreterare

Profile image

Anna-Lee Cöster Jansén

Institutionssamordnare
Profile image

Emma Thorell

Samordnare, föräldraledig
+46852483329

Representant professor/lektor

Suppleant professor/lektor

Profile image

Claudia Hanson

Universitetslektor

Representant biträdande lektor

Profile image

Anna Kågesten

Biträdande Lektor

Suppleant biträdande lektor

Profile image

Giulia Gaudenzi

Biträdande Lektor

Representanter senior forskare/forskningsspecialist

Profile image

Elin Larsson

Senior Forskare

Suppleant senior forskare/forskningsspecialist

Profile image

Renee Gardner

Senior Forskare

Postdoktor-representanter

Doktorandrepresentanter 

Representant administrationen

Profile image

Carla Sturm

Samordnare
+46852483363
ET
Innehållsgranskare:
2024-06-14