Om institutionen för global folkhälsa (GPH)

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Institutionen har 12 forskargrupper, runt 99 forskarstuderande och omkring 140 anställda.

Vår forskning

På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå etiologin till olika sjukdomar och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner.

Ett särskilt fokus ägnas åt sociala-, beteende- och livsstilsfaktorer av betydelse för hälsa. Som till exempel hur hälsorelaterade förhållanden varierar mellan olika grupper i samhället och hur interventioner påverkar dem.

Vi bedriver även studier för att identifiera sociala determinanter för hälsa och inverkan av policy på tillgång till sjukvård och hälsa i specifika grupper i olika kontext.

Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer.

Forskningsgrupper

Våra 12 forskargrupper är verksamma inom forskningsområden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Utbildning

Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Mer om vår utbildning på grund- och avancerad nivå

Forska eller jobba hos oss

Vill du forska eller jobba hos oss? Här hittar du alla lediga tjänster vid Karolinka Institutet.

Om du är intresserad av att forska hos oss, kan du också kontakta våra forskargruppsledare på GPH

Vill du bli doktorera hos oss? Läs mer om forskarutbildning vid institutionen för global folkhälsa

Administration

Den administrativa personalen på institutionen arbetar med utbildning, ekonomi, personalfrågor, arkivering och kommunikation. Administrationen kan även hjälpa till med till exempel posthantering, passerkort, diarieföring och webbpublicering.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss? Kontaktuppgifter och adress till institutionen för global folkhälsa 

Dokument om institutionen för global folhälsa

MH
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-11-13