Anneli Eriksson

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist
E-postadress: anneli.eriksson@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anneli Eriksson är forskningsspecialist i forskargruppen Global katastrofmedicin - hälsobehov och insatser på Institutionen för global folkhälsa. Inom forskningområdet global katastrofmedicin fokuserar hon särskilt på behovsbedöming, metoder för att mäta och förutse katastrofmedicinska behov, samt utvärdering av katastrofmedicinska insatser. Hon är även programdirektör för Erasmus Mundus masterprogrammet Public Health in Disasters och hon är koordinator för utveckling av utbildningar på Centrum för hälsokriser.

  2020 försvarade Anneli sin doktorsavhandling vid Universitetet i Bergen. Hon har även en Master i internationell hälsa och är utbildad sjuksköterska, specialiserad inom anestesisjukvård.

  Anneli har arbetat med Läkare utan Gränser (MSF) sedan 1995. Hon har arbetat på uppdrag i flera länder, bland annat i ett flertal utbrott av Ebola i västra och östra Afrika, och har även varit ordförande för Läkare utan Gränser Sverige. Hon gör även utvärderingar av Läkare utan gränsers medicinska projekt.

Forskningsbeskrivning

 • Annelis forskning fokuserar på olika sätt att förutse och mäta allvarlighetsgrad och behov i olika katastrofer (needs assessment). 

  För närvarande arbetar Anneli med forskningsprojektet Societies at Risk, som leds av Uppsala universitet och är ett sammarbete mellan sju svenska och utländska universitetet. I projektet studeras hur samhällen påverkas av konflikter, med fokus på ekonomi, hälsa, sociopsykologiska faktorer, tillgång till vatten, tvångsförflyttning och politiska institutioner. Annelis fokus ligger på hälsa i konflikter.

Undervisning

 • Public Health in Disasters

  Actors and Priorities in Disaster Response

  Evaluation of Humanitarian Assistance

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Forskningsspecialist, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Högskoleexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI