Anneli Eriksson

Anneli Eriksson

Forskningsspecialist
E-postadress: anneli.eriksson@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Plan 4, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH von Schreeb, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning fokuserar på olika sätt att förutse och mäta allvarlighetsgrad och behov i olika katastrofer (needs assessment). 

    För närvarande arbetar jag med forskningsprojektet Societies at Risk, som leds av Uppsala universitet och är ett sammarbete mellan sju svenska och utländska universitetet. I projektet studerar vi hur samhällen påverkas av konflikter, med fokus på ekonomi, hälsa, sociopsykologiska faktorer, tillgång till vatten, tvångsförflyttning och politiska institutioner. Mitt fokus ligger på hälsa i konflikter.

Undervisning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Forskningsspecialist, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Högskoleexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI