Om Stockholm Public Health Lectures

Stockholm Public Health Lectures är öppna populärvetenskapliga föreläsningar med ledande experter inom folkhälsa. Föreläsningsserien arrangeras av institutionen för global folkhälsa tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm.

Kollage av tre bilder. Första bilden: En vy av Sthlm, den andra en folksamling, den tredje en föreläsningssal.
Foto: Lasse Skog och iStock.

Föreläsningarna fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin.

Tillfällena hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Efter varje tillfälle är alla deltagare välkomna att delta i ett mingel med lättare förtäring och dryck.

Kommande föreläsningar

Stockholm Public Health Lectures arrangeras två gånger per termin. Om kalenderlistan är tom är inget tillfälle annonserat.

2024

19 Mars: Stockholm Public Health Lecture: Den samtida ökningen av våld och 
psykologisk stress hos ungdomar

Mer info kommer inom kort
 

Se tidigare föreläsningar

Profile image

Cecilia Magnusson

Adjungerad Professor
MH
Innehållsgranskare:
2024-01-26