Priser och utmärkelser

Vid KI delas ett antal priser ut varje år. Dessutom handhar Nobelförsamlingen vid KI utdelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.