KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik

This page in English

Detta internationella pris utdelas för framstående forskning i medicinsk pedagogik.

Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera högkvalitativ forskning inom området, samt främja långsiktiga förbättringar i det pedagogiska arbetet. "Medicinsk" innefattar all utbildning för alla hälsovetenskapliga yrken.

Priset har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse som bildades 2001. Det delas för närvarande ut vartannat år. Stiftelsens stadgar formulerades gemensamt av Karolinska Institutet och grundarna. Stiftelsen åtar sig att finansiera den beviljade prissumman. Pristagaren väljs av Karolinska Institutet (och godkänns formellt av stiftelsen). Grundarna är läkare och forskare och har varit verksamma inom Karolinska Institutet under många år.

Professor Brian Hodges tilldelas Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik 2016.

Läs mer om priset och årets pristagare på den engelskspråkiga sidan.

Tidigare pristagare

2016

Professor Brian D. Hodges, University of Toronto, Kanada

2014

Professor John Norcini, Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER), USA

2012

Professor Cees van der Vleuten, Maastricht University, Nederländerna

2010

Professor David Irby, UCSF School of Medicine, University of California, San Francisco, USA

Professor Richard Reznick, Queen’s University, Kingston, Ontario, Kanada

2008

Professor Geoffrey Norman, McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada

2006

Professor Ronald Harden, Centre for Medical Education, University of Dundee, Storbritannien

2004

Professor Henk Schmidt, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederländerna

Pris