Skip to main content

KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik

Detta internationella pris utdelas för framstående forskning i medicinsk pedagogik.
Syftet med priset är att uppmärksamma och stimulera högkvalitativ forskning inom området, samt främja långsiktiga förbättringar i det pedagogiska arbetet. "Medicinsk" innefattar all utbildning för alla hälsovetenskapliga yrken.

Gunnar Höglund and Anna-Stina Malmborg, the foundation's founder

Priset har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse som bildades 2001. Det delas för närvarande ut vartannat år. Stiftelsens stadgar formulerades gemensamt av Karolinska Institutet och grundarna. Stiftelsen åtar sig att finansiera den beviljade prissumman. Pristagaren väljs av Karolinska Institutet (och godkänns formellt av stiftelsen). Grundarna är läkare och forskare och har varit verksamma inom Karolinska Institutet under många år.

Läs mer om priset, nomineringsförfarande och pristagare på den engelskspråkiga sidan.

Tidigare pristagare

2018

Professor Lorelei Lingard, Western University in London, Ontario in Canada

2016

Professor Brian D. Hodges, University of Toronto, Canada

2014

Professor John Norcini, Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER), USA

2012

Professor Cees van der Vleuten, Maastricht University, The Netherlands

2010

Professor David Irby, UCSF School of Medicine, University of California, San Francisco, USA

Professor Richard Reznick, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada

2008

Professor Geoffrey Norman, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada

2006

Professor Ronald Harden, Centre for Medical Education, University of Dundee, Scotland, Great Britain

2004

Professor Henk Schmidt, Erasmus Universiteit Rotterdam, The Netherlands