Dimitris N. Chorafas pris

Området är medicinsk vetenskap och priset (5.000 USD) vänder sig till nydisputerade, alternativt doktorander under sista året av doktorandarbetet. För att vara behöriga att nomineras ska kandidaterna ännu inte ha fyllt 32 år vid nomineringstillfället. Nästa nomineringstillfälle äger rum våren 2022.

Selfie i labbmiljö.
Haohao Wu. Foto: Haohao Wu

Pristagare 2021 - Haohao Wu

Haohao Wu tilldelades priset för sin avhandling The molecular basis of the development and diversity of proprioceptive neurons : a story of surviving and thriving Avhandlingen berör utveckling och karakterisering av nervceller som tillhör det proprioceptiva systemet.

Prismotivering:

Haohao Wu is awarded the Dimitris Chorafas prize for her studies of proprioceptive neurons, the sensory neurons that innervate muscle and tendons and that thus govern position and movement of the body. Using single-cell RNA sequencing combined with immunological and histological analyses, she has identified molecular signatures for separate proprioceptive neuron subtypes known to transmit the velocity, position, and load of the muscles, respectively. Furthermore, using genetic tracing and single-cell RNA sequencing, she has provided evidence that proprioceptive neurons with certain molecular profiles are preferentially selected to survive. Haohao has produced a large body of high quality research that makes her a worthy recipient of this award.

Nyhet om pristagaren

Tidigare pristagare

Pristagare 2020 - Jiayao Lei

Jiayao Lei tilldelades priset för sin avhandling Prevention and prognosis of cervical cancer: the interplay of human papillomavirus, vaccination and screening. I avhandlingen visas att ovanliga typer av livmoderhalscancer effektivt kan förebyggas genom screening.

Nyhet om 2020 års mottagare

Pristagare 2019 - Gioele La Manno

Gioele La Manno fick 2019 års pris för sin avhandling  Lineages and molecular heterogeneity in the developing nervous system. 

Nyhet om 2019 års mottagare

Pristagare 2018 - Bianca Tesi

Bianca Tesi tilldelades 2018 års pris för sin avhandling Genetic studies of susceptibility to inflammation, autoimmunity, and hematological malignancy. Biancas mest framstående upptäckt var att germinalcellsmutationer i genen SAMD9L orsakar en familjär förekomst av myelodysplastiskt syndrom (MDS).

Nyhet om 2018 års mottagare

Pristagare 2017 - Arvid Guterstam

Arvid Guterstam tilldelades priset för sin avhandling Multisensory mechanisms of body ownership and self-location. Avhandlingen behandlar de processer i hjärnan som är involverade i att forma vår upplevelse av att ha en kropp (”kroppsägandeskap”) som befinner sig på en given plats i det yttre rummet (”jaglokalisation”).

Nyhet om 2017 års mottagare 

Pristagare 2016 - Alessandro Furlan

Alessandro Furlan fick priset för sin avhandling Neuronal types and their specification dynamics in the autonomic nervous system. Målet i Alessandros forskning var att identifiera molekylära mekanismer och signalvägar som reglerar nervsystemets utveckling, med särskilt fokus på det autonoma nervsystemet.

Nyhet om 2016 års mottagare

Pristagare 2015 - Miriam Elfström

Miriam Elfström fick 2015 års pris för sin avhandling Optimizing cervical cancer prevention through screening and HPV vaccination.I sin avhandling beskriver hon bland annat den långsiktiga effektiviteten av olika screeningstrategier och de långsiktiga riskerna som associeras med HPV-infektioner, kvaliteten hos olika screeningprogram och dess organisation samt hur effektiva olika vaccinationsstrategier är. 

Nyhet om 2015 års pristagare

Pristagare 2014 - Daniel Ramsköld

Daniel Ramsköld utsågs till pristagare 2014 för sin avhandling Progression of RNA-sequencing to single-cell applications, om hur genuttryck regleras i vävnad och enskilda celler.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare 2013 - Maryam Derogar

Maryam Derogar fick priset för sin avhandling Oesophageal cancer surgery - predictors of health-related quality of life and survival där hon visar hur den hälsorelaterade livskvaliteten och överlevnaden efter kirurgi för matstrupscancer kan förbättras.

Nyhet om 2013 års mottagare