Professorer vid NVS

Professorsinstallation i Aula Medica den 15 oktober 2020.
Professorsinstallation i Aula Medica den 15 oktober 2020. Foto: Erik Cronberg

KI professorer

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik
Professorspresentation: Forskar om mitrokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Lars Bäckman, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Lars Bäckman

Angel Cedazo Minguez, molekylär neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Azita Emami, omvårdnad
Professorspresentation: Egenskaper och upplevelser formar oss mer än etniskt ursprung

Lars E Eriksson, omvårdnad
Professorspresentation:

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi
Professorspresentation: Angeläget med gemensam lista över äldres läkemedel i vården

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
Professorspresentation: Professor Laura Fratiglioni

Johan Fritzell, socialgerontologi
Professorspresentation: Det åldrande samhället är en utmaning

Staffan Josephsson, arbetsterapi
Professorspresentation: Viktigt att möjliggöra delaktighet för utsatta grupper

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning
Professorspresentation: Patienten och sjukvården bedömer olika

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning
Professorspresentation: Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning
Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Agneta Nordberg

Louise Nygård, arbetsterapi
Professorspresentation: Vardagstekniken - stor utmaning för personer med kognitiv svikt

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Marianne Schultzberg

Lars-Olof Wahlund, geriatrik
Professorspresentation: Professor Lars-Olof Wahlund

Eric Westman, neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker mekanismer bakom neurodegenerativ sjukdom

Bengt Winblad, geriatrik
Professorspresentation: Professor Bengt Winblad

Per Wändell, allmänmedicin
Professorspresentation: "Kulturkompetent" vård för bättre hälsa

Johan Ärnlöv, allmänmedicin
Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

KI professorer med klinisk kombinationsanställning

Maria Eriksdotter, geriatrik/överläkare
Professorspresentation: Nya studier kring NGF-tillförsel vid Alzheimers sjukdom

Erika Franzén, fysioterapi/sjukgymnast
Professorspresentation: Utmanande träning effektiv vid parkinson

Caroline Graff, genetisk demensforskning/specialistläkare
Professorspresentation: Demens ett brett symtomspektrum av sjukdomar

Susanne Guidetti, arbetsterapi/arbetsterapeut
Professorspresentation: Rehabilitering på patientens villkor

Maria Hagströmer, fysioterapi/sjukgymnast
Professorspresentation: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi/specialistläkare
Professorspresentation: "Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan"

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik/distriktsläkare
Professorspresentation: Professor Gunnar Nilsson

Ulrica Nilsson, omvårdnad/sjuksköterska
Professorspresentation: Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

Dorota Religa, geriatrik/överläkare
Professorspresentation: Bra vård när både kropp och kognition sviktar

Yvonne Wengström, omvårdnad/sjuksköterska
Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienternaKI professorer emerita/emeritus

KI professorer emerita/emeritus

Lena Borell, arbetsterapi
Professorspresentation: Professor Lena Borell

Christina H. Opava, sjukgymnastik
Professorspresentation: Professor Christina H. Opava

Agneta Ståhle, sjukgymnastik
Professorspresentation: Professor Agneta Ståhle

 

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Adjungerade professorer

Lena Törnkvist, klinisk primärvård och omvårdnad, avdelningen för allmänmedicin och primärvård, –31 aug 2022.

Gästprofessorer

Pieter Jelle Visser, neurogeriatrik, avdelningen för neurogeriatrik, –2024

Foreign Adjunct Professors

Bai Lu, neurogeriatrik, avdelningen för neurogeriatrik 2021-2024

Nicolas G Bazan, neurovetenskap, avdelningen för neurogeriatrik 2017–2023

Patrizia Mecocci, translationell geriatrik, avdelningen för klinisk geriatrik 2022–2024

Alexander Molassiotis,  palliativ vård, avdelningen för omvårdnad 2022–2025