Professorer vid NVS

This page in English

Professorer

Ankarcrona Maria - experimentell neurogeriatrik

Borell Lena - arbetsterapi

Bäckman Lars - kognitiv neurovetenskap

Emami Azita - omvårdnad

Eriksdotter Maria - geriatrik

Fastbom Johan - geriatrisk farmakologi

Fritzell Johan - socialgerontologi

Graff Caroline - genetisk demensforskning

Johansson Janne - biologisk demensforskning

Josephsson Staffan - arbetsterapi

Kivipelto Miia - klinisk geriatrisk epidemiologi

Langius-Eklöf Ann - omvårdnad

Lövdén Martin - kognitiv neurovetenskap

Mattsson Eva - sjukgymnastik

Mohammed Abdul

Nygård Louise - arbetsterapi

Opava Christina H. - sjukgymnastik

Schultzberg Marianne - klinisk neurovetenskap

Seiger Åke - geriatrik

Strender Lars-Erik - allmänmedicin

Ståhle Agneta - sjukgymnastik

Sundquist Kristina - allmänmedicin

Tham Kerstin - arbetsterapi

Wahlund Lars-Olof - geriatrik

Wengström Yvonne - omvårdnad

Widén Holmqvist Lotta - sjukgymnastik

Nilsson Wikmar Lena - fysioterapi med inriktning utbildning

Årsland Dag - klinisk demensforskning

Professorer, seniora

Harms-Ringdahl Karin - sjukgymnastik

von Koch Lena - hälso- och sjukvårdsforskning

Nordberg Agneta - klinisk neurovetenskap

Södersten Per - neuroendokrinologisk beteendeforskning

Thorslund Mats - socialgerontologi

Winblad Bengt - geriatrik

Wändell Per - allmänmedicin

Professorer med klinisk kombinationsanställning

Fratiglioni Laura - medicinsk epidemiologi/överläkare

Nilsson Gunnar - allmänmedicin/distriktsläkare

Nilsson Wikmar Lena - fysioterapi med inriktning mot utbildning/fysioterapeut

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Adjungerade professorer

Fugl-Meyer, ​Kerstin S. - socialt arbete

Lökk, Johan - geriatrik

Wimo, Anders - geriatrisk allmänmedicin

Gästprofessorer

Gissler, Mika - allmänmedicin

Granholm, Ann-Charlott - neurovetenskap

Sakmar, Thomas P. - molekylärbiologi och biokemi

Foreign Adjunct Professor

Molasiotis, Alexander - omvårdnad

Talley, Nicholas - gastoenterologi

Professor