Professorer vid NVS

KI Professorer

Namn Ämne
Maria Ankarcrona Experimentell neurogeriatrik
Eling de Bruin Arbetsterapi
Lars Bäckman Kognitiv neurovetenskap
Angel Cedazo Minguez Molekylär neurogeriatrik
Azita Emami Omvårdnad
Johan Fastbom Geriatrisk farmakologi
Johan Fritzell Socialgerontologi
Susanne Guidetti Arbetsterapi
Janne Johansson Biologisk demensforskning
Staffan Josephsson Arbetsterapi
Ann Langius-Eklöf Omvårdnad
Martin Lövdén Kognitiv neurovetenskap
Louise Nygård Arbetsterapi
Eric Westman Neurogeriatrik
Johan Ärnlöv Allmänmedicin

KI Professorer med klinisk kombinationsanställning

Namn Ämne/Klinisk kombinationsanställning
Maria Eriksdotter Geriatrik/överläkare
Erika Franzén Fysioterapi/sjukgymnast
Caroline Graff Genetisk demensforskning/specialistläkare
Maria Hagströmer Fysioterapi/sjukgymnast
Miia Kivipelto Klinisk geriatrisk epidemiologi/specialistläkare
Gunnar Nilsson Allmänmedicin/distriktsläkare
Ulrica Nilsson Omvårdnad/sjuksköterska
Christina H.Opava Fysioterapi/sjukgymnast
Yvonne Wengström Omvårdnad/sjkusköterska

KI Professorer, seniora

Namn Ämne
Lena Borell Arbetsterapi
Laura Fratiglioni Medicinsk epidemiologi
Lena von Koch Hälso- och sjukvårdsforskning
Agneta Nordberg Klinisk neurovetenskap
Marianne Schultzberg Klinisk neurovetenskap
Lars-Olof Wahlund Geriatrik
Lena Nilsson Wikmar Fysioterapi med inriktning utbildning
Bengt Winblad Geriatrik
Per Wändell Allmänmedicin

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Adjungerade professorer

Namn Ämne
Kerstin Sjögren Fugl-Meyer Socialt arbete
Lena Törnkvist Klinisk primärvård och omvårdnad

Gästprofessorer

Namn Ämne
Mika Gissler Allmänmedicin
Pieter Jelle Visser Neurogeriatrik