Skip to main content

Professorer vid NVS

KI Professorer

Ankarcrona Maria - experimentell neurogeriatrik

Borell Lena - arbetsterapi

de Bruin Eling - arbetsterapi

Bäckman Lars - kognitiv neurovetenskap

Cedazo Minguez Angel - molekylär neurogeriatrik

Emami Azita - omvårdnad

Fastbom Johan - geriatrisk farmakologi

Fritzell Johan - socialgerontologi

Johansson Janne - biologisk demensforskning

Johnell Kristina - medicin

Josephsson Staffan - arbetsterapi

Langius-Eklöf Ann - omvårdnad

Lövdén Martin - kognitiv neurovetenskap

Nilsson Ulrica - omvårdnad

Nygård Louise - arbetsterapi

Opava Christina H. - sjukgymnastik

Schultzberg Marianne - klinisk neurovetenskap

Seiger Åke - geriatrik

Ståhle Agneta - sjukgymnastik

Wahlund Lars-Olof - geriatrik

Nilsson Wikmar Lena - fysioterapi med inriktning utbildning

Ärnlöv Johan - allmänmedicin

KI Professorer med klinisk kombinationsanställning

Eriksdotter Maria - geriatrik

Graff Caroline - genetisk demensforskning

Kivipelto Miia - klinisk geriatrisk epidemiologi

Nilsson Gunnar - allmänmedicin/distriktsläkare

Nilsson Wikmar Lena - fysioterapi med inriktning mot utbildning/fysioterapeut

Wengström Yvonne - omvårdnad

KI Professorer, seniora

Fratiglioni Laura - medicinsk epidemiologi/överläkare

Harms-Ringdahl Karin - sjukgymnastik

von Koch Lena - hälso- och sjukvårdsforskning

Nordberg Agneta - klinisk neurovetenskap

Södersten Per - neuroendokrinologisk beteendeforskning

Thorslund Mats - socialgerontologi

Widén Holmqvist Lotta - sjukgymnastik

Winblad Bengt - geriatrik

Wändell Per - allmänmedicin

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Adjungerade professorer

Fugl-Meyer, ​Kerstin S. - socialt arbete

Lökk, Johan - geriatrik

Wimo, Anders - geriatrisk allmänmedicin

Gästprofessorer

Gissler, Mika - allmänmedicin

Granholm, Ann-Charlott - neurovetenskap

Sakmar, Thomas P. - molekylärbiologi och biokemi

Foreign Adjunct Professor

Bazan, Nicolas G. - neurogeriatrik

Molasiotis, Alexander - omvårdnad

Talley, Nicholas - gastoenterologi