Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Hälsovinsterna med att röra på sig är väl kända, men vården behöver bli bättre på att använda fysisk aktivitet som behandling. Det menar Maria Hagströmer som forskar om sambandet mellan aktivitet och hälsa.

Porträtt av Maria Hagströmer, hon har en kornblå blus på sig.
Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, både i befolkningen i stort och för personer med funktionsnedsättning eller sjukdomar. Min forskning handlar dels om att kartlägga hur det ser ut idag, dels om metoder för att främja fysisk aktivitet. Vi använder rörelsemätare för att få objektiva mått och gör försök med nya metoder för rehabilitering. En del i detta är att utnyttja ny teknik, till exempel i form av mobilappar, för att stödja patienten.

Vad har ni kommit fram till?

– Våra resultat har slagit hål på en del myter, som att män skulle vara mer fysiskt aktiva än kvinnor, eller att överviktiga skulle vara mer stillasittande än normalviktiga. Det stämmer inte. Vi ser också tydligt hur viktig vardagsaktiviteten är för hälsan – en faktor som ofta hamnar i skymundan då mycket diskussion om hälsa och aktivitet fokuserar på det snävare begreppet träning.

– Vår utvärdering av metoden ”Träningstavlan” för att aktivera patienter efter kirurgi har gett mycket goda resultat i form av kortare vårdtider och snabbare återhämtning. Den används idag på kliniker över hela landet. Nu arbetar vi vidare med hur den kan kombineras med bättre uppföljning efter att patienten skrivits ut.

Vad vill du uppnå på lång sikt?

– Att frågor om fysisk aktivitet tas på större allvar i hälso- och sjukvården. Hälsovinsterna med att röra på sig har uppmärksammats mycket på senare år, men när det gäller konkreta förändringar finns väldigt mycket kvar att göra på området, inte minst i vården. Fysisk aktivitet är ett kraftfullt behandlingsverktyg som fortfarande används alldeles för lite – även om antalet goda exempel ökar.

– Jag känner också starkt för utbildning, och ser fram emot den delen i min professur – både att själv undervisa och att utveckla fysioterapeututbildningens former och stärka dess forskningsanknytning.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020

Maria Hagströmer

Professor i fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle från 15 april 2020

Maria Hagströmer är född i Örnsköldsvik 1963. Hon har fysioterapeutexamen (1996) samt masterexamen i folkhälsa (2001) från KI. Hon disputerade vid KI 2007 och var 2008 postdoc vid National Cancer Institute, NIH, Bethesda, USA 2010 blev hon docent.

Maria Hagströmer har varit verksam vid NVS, KI, sedan 1999 som universitetslärare och senare forskare och sektionschef. 2018–2020 var hon professor vid Sophiahemmet Högskola. Kopplat till sin KI-professur har Hagströmer en förenad anställning vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm.

Maria Hagströmer har anställts som professor i fysioterapi vid Karolinska Institutet från 15 april 2020.

Se en film