Porträtt av professor Bengt Winblad

Bengt Winblad - Professor i geriatrik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Professor Bengt Winblad, NVS. Foto: Johan Bergmark

Bengt Winblad tog läkarexamen vid Umeå universitet 1971 och disputerade 1975. Han blev sedan docent vid Umeå universitet innan han blev professor där 1982. 1987 kom han till Karolinska Institutet som professor med en kombinerad tjänst som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Bengt Winblad har varit medlem i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet sedan 1988 och är hedersprofessor vid flera universitet, bland annat Peking universitet i Kina. Genom åren har han fått motta ett antal priser, företrädesvis inom Alzheimer-området. 2002 fick han det Nordiska priset i Gerontologi.

Han har varit handledare för mer än 150 doktorander i Umeå och på Karolinska Institutet. Han har publicerat mer än 700 artiklar inom gerontologi, geriatrik och demensforskning.

Om forskningsämnet

Bengt Winblads huvudsakliga forskningsområden är kliniska utvärderingar och behandlingar av demens, särskilt Alzheimers sjukdom. Forskningen handlar också om de epidemiologiska, genetiska, patologiska och biokemiska aspekterna av demens.

Mer information

Till sektionen för neurogeriatrik

Annika Clemes
2024-01-09