Professorer vid NVS

Professorsinstallation i Aula Medica den 15 oktober 2020.
Professorsinstallation i Aula Medica den 15 oktober 2020. Foto: Erik Cronberg

KI professorer

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik
Professorspresentation: Forskar om mitrokondriernas roll vid Alzheimers sjukdom

Lars Bäckman, kognitiv neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Lars Bäckman

Angel Cedazo Minguez, molekylär neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker nya sätt att diagnostisera och behandla Alzheimers i tidigt skede

Azita Emami, omvårdnad
Professorspresentation: Egenskaper och upplevelser formar oss mer än etniskt ursprung

Lars E Eriksson, omvårdnad
Professorspresentation: Från patienters stigma till tidig cancerupptäckt

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi
Professorspresentation: Angeläget med gemensam lista över äldres läkemedel i vården

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar
Professorspresentation: Professor Laura Fratiglioni

Johan Fritzell, socialgerontologi
Professorspresentation: Det åldrande samhället är en utmaning

Staffan Josephsson, arbetsterapi
Professorspresentation: Viktigt att möjliggöra delaktighet för utsatta grupper

Linus Jönsson, hälsoekonomi
Professorspresentation:

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning
Professorspresentation: Patienten och sjukvården bedömer olika

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad med inriktning mot utveckling av utbildning
Professorspresentation: Känsla av sammanhang påverkar upplevelsen av livskvalitet

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi med inriktning mot utbildning
Professorspresentation: Hur pedagogiken kan utvecklas för att öka studenternas lärande

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Agneta Nordberg

Marianne Schultzberg, klinisk neurovetenskap
Professorspresentation: Professor Marianne Schultzberg

Lars-Olof Wahlund, geriatrik
Professorspresentation: Professor Lars-Olof Wahlund

Eric Westman, neurogeriatrik
Professorspresentation: Söker mekanismer bakom neurodegenerativ sjukdom

Bengt Winblad, geriatrik
Professorspresentation: Professor Bengt Winblad

Per Wändell, allmänmedicin
Professorspresentation: "Kulturkompetent" vård för bättre hälsa

Johan Ärnlöv, allmänmedicin
Professorspresentation: Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

KI professorer med klinisk kombinationsanställning

Maria Eriksdotter, geriatrik/överläkare
Professorspresentation: Nya studier kring NGF-tillförsel vid Alzheimers sjukdom

Erika Franzén, fysioterapi/sjukgymnast
Professorspresentation: Utmanande träning effektiv vid parkinson

Caroline Graff, genetisk demensforskning/specialistläkare
Professorspresentation: Demens ett brett symtomspektrum av sjukdomar

Susanne Guidetti, arbetsterapi/arbetsterapeut
Professorspresentation: Rehabilitering på patientens villkor

Maria Hagströmer, fysioterapi/sjukgymnast
Professorspresentation: Vill förstå och använda fysisk aktivitet för hälsa

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi/specialistläkare
Professorspresentation: "Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan"

Gunnar Nilsson, allmänmedicin särskilt medicinsk informatik/distriktsläkare
Professorspresentation: Professor Gunnar Nilsson

Ulrica Nilsson, omvårdnad/sjuksköterska
Professorspresentation: Utvecklar e-hälsa för bättre omvårdnad

Dorota Religa, geriatrik/överläkare
Professorspresentation: Bra vård när både kropp och kognition sviktar

Yvonne Wengström, omvårdnad/sjuksköterska
Professorspresentation: Förbättrar livskvaliteten i dialog med patienternaKI professorer emerita/emeritus

KI professorer emerita/emeritus

Lena Borell, arbetsterapi
Professorspresentation: Professor Lena Borell

Louise Nygård, arbetsterapi
Professorspresentation: Vardagstekniken - stor utmaning för personer med kognitiv svikt

Christina H. Opava, sjukgymnastik
Professorspresentation: Professor Christina H. Opava

Agneta Ståhle, sjukgymnastik
Professorspresentation: Professor Agneta Ståhle

Adjungerade professorer och gästprofessorer

Gästprofessorer

Pieter Jelle Visser, neurogeriatrik, avdelningen för neurogeriatrik, –2024

Foreign Adjunct Professors

Bai Lu, neurogeriatrik, avdelningen för neurogeriatrik 2021-2024

Nicolas G Bazan, neurovetenskap, avdelningen för neurogeriatrik 2017–2023

Patrizia Mecocci, translationell geriatrik, avdelningen för klinisk geriatrik 2022–2024

Alexander Molassiotis,  palliativ vård, avdelningen för omvårdnad 2022–2025

AC
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-07-02