Porträtt av professor Lena Borell

Lena Borell - professor i arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Lena Borell tilldelas KI:s silvermedalj.
Professor Lena Borell tilldelas KI:s silvermedalj. Foto: Privat.

Jag är professor i arbetsterapi, och var år 2000 den första professorn i Sverige i ämnet arbetsterapi.  Som senior professor ingår jag i forskargruppen Everyday Matters vid sektionen för arbetsterapi.

Jag har haft många uppdrag på KI. Jag har varit chef för sektionen för arbetsterapi i två omgångar 1998-2002, samt 2011-2013. Jag har varit ledamot för Forskningsnämnd vård 1998-2002, ordförande för Centrum för Vårdvetenskap, samt direktor för det strategiska forskningsområdet vård vid KI 2009-2015 (SFO-V). Jag har även varit ledamot av rekryteringsutskottet på KI. Jag var delaktig i grundandet till nätverket ENOTE, European Network in Occupational Therapy Education. Genom samverkan med Stockholms stad har jag initierat uppbyggnaden av det uppmärksammande s.k. Verklighetslabbet vid Stureby vård och omsorgsboende. Där studenter från KI ges möjlighet till VFU och forskare vid KI ges möjlighet att vara aktiva med olika praktiknära projekt.

Jag har även varit ledamot av Vårdalstiftelsen som fram till 2015 finansierat nationell forskning inom området vård. För närvarande är jag ledamot av Stiftelsen solstickan och är vetenskaplig granskare för andra stiftelser och organisationer som lämnar bidrag till vårdforskning. Som senior professor ägnar jag också tid till granskning och tjänsteutlåtande nationellt och internationellt inom arbetsterapi.  

Forskning

Som första professor i ämnet arbetsterapi i Sverige, har mitt arbete i huvudsak handlat om att utveckla forskning inom ämnet och grund- och forskarutbildning på en vetenskaplig basis. Inledningsvis handlade detta om att bygga en första forskargrupp vid KI, med tydlig inriktning mot att utveckla arbetsterapi i teori och praktik utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. År 2020 är samtliga medlemmar av denna första forskargrupp vid KI inom arbetsterapi, professorer i ämnet vid svenska eller nordiska universitet. Utvecklingen av arbetsterapi vid KI har gynnats av många internationella kontakter framför allt med forskare i USA och Europa.

Uppbyggnaden av forskningen underlättades för mig och den lilla forskarguppen hjälp av doktorandanslag till det första inledande projektet som var inriktade mot äldre, personer med demens och mot rehabiliterande insatser. 2005 fick gruppen ett första större 6 årigt program-anslag från FAS/FORTE som var inriktat mot att undersöka villkoren och möjligheterna för kvarboende bland äldre med funktionsnedsättningar. Programmets var namn: Aging in Place, och publikationer från forskargruppen mellan åren 2006-2012, visar också hur antalet doktorander ökade och nya projekt föddes under perioden. År 2016 fick jag ytterligare ett 6 årigt program-anslag från FORTE, med titeln Future Care for older people in homecare or care homes, ett tvärvetenskapligt program 2017-2023. Även detta anslag var inriktat mot äldre för att bidra till att utveckla ny kunskap om: användning av nya digitala produkter, hur ensamhets bland äldre kan förebyggas, hur äldreboende bäst kan utformas för att vara tryggt och trivsamt, samt hur olika tekniska stöd kan bidra till äldres hälsa och välbefinnande.

Forskningsprojekt där jag deltar i:

  • Forskningsprogrammet FORTE 2019–2023; Framtidens vård för Äldre
  • Forskningsprogrammet 2018-2021; Ett äldreboende att längta till

Vetenskapliga utmärkelser och priser

  • 2009 - “The Wilma West- award “- awardee, University of Southern California, USA.
  • 2013 -  Distinguished OT, University of Illinois at Chicago, USA.

 

Profile image

Lena Borell

Professor Emeritus/Emerita
LB
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-08-29