Porträtt av professor Christina H Opava

Christina H. Opava - Professor i sjukgymnastik vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Christina Helging Opava, professor i sjukgymnastik Foto: Stefan Zimmerman

Christina H. Opava föddes 1954 i S Åsum. Hon tog sjukgymnastexamen i Lund 1978 och arbetade som sjukgymnast i tio år innan hon påbörjade doktorandstudier vid Karolinska Institutet.

1993 disputerade hon på en avhandling om fysisk träning vid reumatoid artrit. Hon fick därefter en forskarassistenttjänst vid institutionen för sjukgymnastik, KI, och kunde därigenom fortsätta att forska.

1996 fick Christina H. Opava specialistkompetens i reumatologisk sjukgymnastik och 1999 blev hon docent vid KI i fysioterapi med inriktning mot reumatologi. Samma år startade hon sin egen forskargrupp med inriktning på fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom. Hösten 2001 var hon gästprofessor vid University of Missouri i Columbia, USA.

2002 belönades Christina H. Opava av the Association of Rheumatology Health Professionals i USA med deras Distinguished Scholar Award och 2004 fick hon Nanna Svartz-priset i klinisk reumatologisk forskning.

Christina H. Opava utnämndes den 1 mars 2006 till professor i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet.

Om forskningsämnet

Sjukgymnastisk forskning, inriktad mot reumatisk sjukdom, har stor bredd. Den utvecklar och utvärderar nya behandlingsmetoder med framför allt fysisk aktivitet och träning i centrum; den studerar korrelat och prediktorer för fysisk aktivitet ur ett biopsykosocialt perspektiv, den utarbetar och prövar metoder för att mäta och beskriva funktionshinder. Datainsamling sker via kvalitativa forskningsintervjuer och frågeformulär, kliniska test och laboratorieförsök. Forskningen inriktas också på studiet av vårdgivares förmåga att ge systematiskt stöd till varaktig beteendeförändring.

Mer information

Till sektionen för fysioterapi

Profile image

Christina Helging Opava

Professor Emeritus/Emerita
Annika Clemes
2023-08-09