Forskning vid avdelningen för neurogeriatrik

Vi undersöker neurodegenerativa sjukdomar från olika perspektiv med betoning på integration av grundläggande neurovetenskaplig forskning med klinisk forskning och molekylär genetik.

Forskning vid sektionen för neurogeriatrik, NVS.
Forskning vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Annika Clemes

Sjukdomar som vi studerar innefattar Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, CADASIL och ryggmärgsskador. Forskningsområden inkluderar metabolism av amyloid β-peptiden (Aβ), mitokondriell dysfunktion, inflammation, protein-aggregering, biomarkörer, samt genetiska och miljömässiga riskfaktorer.

Forskargrupper

HK
Innehållsgranskare:
Philipp Kreft
2023-11-29