Forskning vid avdelningen för neurogeriatrik

Vi undersöker neurodegenerativa sjukdomar från olika perspektiv med betoning på integration av grundläggande neurovetenskaplig forskning med klinisk forskning och molekylär genetik.

Forskning vid sektionen för neurogeriatrik, NVS.
Forskning vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Annika Clemes

Sjukdomar som vi studerar innefattar Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, CADASIL och ryggmärgsskador. Forskningsområden inkluderar metabolism av amyloid β-peptiden (Aβ), mitokondriell dysfunktion, inflammation, protein-aggregering, biomarkörer, samt genetiska och miljömässiga riskfaktorer.

Forskargrupper

Stöd vår forskning

 

Så kan du bidra

Du kan stödja vår forskning på flera olika sätt. Skänk en gåva till ett av våra forskningsområden. Du vet väl att du skattefritt kan skänka din aktieutdelning till oss? 

  • Skräddarsytt givande
  • Testamentera
  • Aktieutdelning 
  • Minnesgåva och Hyllningsgåva

Kontakta KI Development Office

Du är varmt välkommen att kontakta KI Development Office för att diskutera hur just du kan stödja oss. 

Ange namn på forskaren/na du önskar stödja, ditt namn och den e-postadress som digitalt tackkort ska skickas till. 

HK
Innehållsgranskare:
Philipp Kreft
2024-07-04