Skip to main content

Forskning vid sektionen för neurogeriatrik

Vi undersöker neurodegenerativa sjukdomar från olika perspektiv med betoning på integration av grundläggande neurovetenskaplig forskning med klinisk forskning och molekylär genetik.

Sjukdomar som vi studerar innefattar Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens, CADASIL och ryggmärgsskador. Forskningsområden inkluderar metabolism av amyloid β-peptiden (Aβ), mitokondriell dysfunktion, inflammation, protein-aggregering, biomarkörer, samt genetiska och miljömässiga riskfaktorer.

Forskargrupper

Sektionen omfattar 16 forskargrupper och de presenterar sin forskning på följande sidor.

Klicka på respektive område nedan för att komma till forskargruppens sida. Forskningspresentationen finns endast på engelska för närvarande.

Gruppledare

Forskningsområde

Jaan-Olle Andressoo
Maria Ankarcrona Mitochondrial dysfunction in Alzheimer disease
Angel Cedazo-Minguez Mechanisms behind risk factors for Alzheimer disease
André Fisahn Neuronal synchronisation and network dynamics in health and neurodegenerative diseases
Caroline Graff Translational genetics in neurodegenerative disease
Zhu Jie Neuroinflammation and Neuroimmunity
Jan Johansson/ Anna Rising

The laboratory of protein assembly

Jan Johansson: Protein biochemistry for medical applications

Anna Rising: Spider silk biology for biomedical applications

Henrik Biverstål: Biophysics and structural biology of protein missfolding

Helena Karlström Notch3 and the cerebral small vessel disease CADASIL– from molecular mechanisms to treatment strategies
Maria Lindskog
Per Nilsson The role of autophagy in Aβ metabolism and neurodegeneration in Alzheimer disease
Marianne Schultzberg Neuroinflammation in Alzheimer disease
Åke Seiger: Neuro-rehabilitation
Erik Sundström/ Elisabet Åkesson

Erik Sundström: Neural Cell Therapy and Repair

Elisabet Åkesson: Human Neural Lesion, Repair and Rehab

Lars Tjernberg

Pathogenic pathways in Alzheimer Disease

Susanne Frykman: Synaptic Degeneration

Sophia Schedin Weiss: APP processing and Abeta localization at super-resolution and glycan biomarkers for Alzheimer disease

Bengt Winblad

Homira Behbahani: Studies to understand the biological mechanisms of cell degeneration in Alzheimer disease (AD) and CADASIL, and NGF as a potential treatment strategy

Abdul KH Mohammed:Ethics in Human Brain Research and Successful Aging Studies

Pavel Pavlov: Molecular chaperone network and neurodegeneration

Anders Wimo: Health Economics