Genetiska och molekylära mekanismer för sjukdomar i nervsystemet

I detta område ingår forskargrupper som studerar mekanismer vid olika neurologiska och psykiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, ALS, epilepsi, neuropatisk smärta, schizofreni, depression, ADHD, drogberoende och narkolepsi samt traumatiska skador på hjärna och ryggmärg.

Som modeller används cellkulturer, olika djurmodeller samt vävnadsprover från patienter. En rad olika metoder används, inklusive biokemiska, genetiska histokemiska/anatomiska, och optogenetiska tekniker kombinerat med användandet av genetiskt modifierade möss.

Vårt huvudsakliga mål är att klarlägga nya sjukdomsmekanismer och bidra till förbättrade behandlingsmetoder.

Forskare inom området

Charlotte Brandt
2024-07-10