Nervcellers utveckling, biologi och patologi

Forskare inom detta område studerar utveckling och differentiering av nerv- och gliaceller, samt cellulära/molekylära mekanismer vid olika neuropatologiska processer.

Forskningen är bland annat inriktad på tillväxtfaktorer, genetiska, epigenetiska och synaptiska mekanismer, endocytos samt jonkanalernas funktion.

Vid studierna används olika molekylära, genetiska, elektronmikroskopiska och elektrofysiologiska metoder på genetiska modellsystem, cellkultur inklusive omprogrammerade celler och olika modeller för neurotoxologiska cellskador.

GF
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-07-02