Nervcellers utveckling, biologi och patologi

Forskare inom detta område studerar utveckling och differentiering av nerv- och gliaceller, samt cellulära/molekylära mekanismer vid olika neuropatologiska processer.

Forskningen är bland annat inriktad på tillväxtfaktorer, genetiska, epigenetiska och synaptiska mekanismer, endocytos samt jonkanalernas funktion.

Vid studierna används olika molekylära, genetiska, elektronmikroskopiska och elektrofysiologiska metoder på genetiska modellsystem, cellkultur inklusive omprogrammerade celler och olika modeller för neurotoxologiska cellskador.

Forskare inom detta område

Lennart Brodin

Professor, forskargruppledare

Sandra Ceccatelli

Professor, forskargruppledare

Anna Falk

Senior forskare, forskargruppledare

Kaj Fried

Professor

Saida Hadjab

Senior forskare, forskargruppledare

Anna Herland

Senior forskare

Ola Hermanson

Professor, forskargruppledare

Mattias Günther

Senior forskare, forskargruppledare

Carlos Ibáñez

Professor, forskargruppledare

Ibáñez Laboratory

Francois Lallemend

Senior forskare, forskargruppledare

Oleg Shupliakov

Professor, forskargruppledare
Charlotte Brandt
2024-01-16