Suicide Prevention through Internet and Media Based Mental Health Promotion (SUPREME)

SUPREME-projektet syftar till att skapa ökad förståelse för hur unga (14-24 år) människors psykiska hälsa och självmordsbeteenden påverkas av, och kan förbättras genom, traditionell- men framför allt internetbaserad media.

En internetbaserad intervention utvecklades under 2012-2013 och har utvärderats i en randomiserad-kontrollerad studie under samma period. I studien, som koordinerades av NASP, rekryterades 2286 skolungdomar från sju europeiska länder: Estland, Ungern, Italien, Litauen, Spanien, England och Sverige.

Interventionen bestod av en webbplattform som innehåller kulturellt anpassad information och interaktiva funktioner på olika språk riktad till ungdomar i dessa länder. Informationen beskriver bl.a. orsaker, symptombilder, hälsovård och behandlingsalternativ vid olika psykiska hälsoproblem vanligt förekommande hos målgruppen. Hemsidan innehöll kontaktuppgifter till stöd- och vårdinstanser och erbjöd därtill direkt chattkontakt med professionell personal som hade möjlighet att ge ytterligare rådgivning. Webbsidans innehåll baserades på vetenskaplig forskning och utvecklades i enlighet med ungdomars egna preferenser och önskemål, insamlade genom fokusgruppsintervjuer.

Projektet har även genererat evidensbaserade så kallade "guidelines", vilka är riktlinjer för hur man bör behandla suicidrelaterad information i olika media som riktar sig till unga människor.

Resultaten av studien samt producerade "guidelines" har färdigställdes och avrapporterades till anslagsgivaren Executive Agency för Health and Consumers (EAHC) vid årsskiftet 2013-2014.

Kontakt

Profile image

Gergö Hadlaczky

Adjungerad Adjunkt
GH
Innehållsgranskare:
Beatrice Johansson
2023-05-16