Kontakta institutionen för medicin, Huddinge

På den här sidan finns kontaktuppgifter till ledning och verksamhetsstöd vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Besöksadress

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, institutionen för medicin, Huddinge, C2:94 (plan 9) i centralhallen.

Leveransadress

Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Huddinge, C2:94 Via varumottagningen, Vårdarvägen 1, 141 57 Huddinge.

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Huddinge.

Karolinska Institutets växel

08-524 800 00

Nobels väg 6, 171 77 Stockholm.

Registratur

Hitta till oss - karta

Institutionsledning

Klas Karlsson

Administrativ chef

Ställföreträdande prefekter

Eva Hellström Lindberg

Professor/överläkare

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp ansvarar för att prefektens beslut når ut och implementeras i verksamheten.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet vid institutionen för medicin, Huddinge består av en central administrationsavdelning, samt administratörer som arbetar för de avdelningar som ingår i institutionen. Verksamhetsstödet ger administrativ service till studenter, doktorander samt anställda och anknutna forskare vid institutionen.

Ekonomi

Ekonomifunktionen vid institutionen hjälper forskargrupperna med:

  • Budget, både vid ansökningar av bidrag och för forskargrupper som helhet.
  • De ekonomiska delarna i bidrags- och uppdragsavtal.
  • Att rekvirera medel och rapportera utfall till finansiärer.
  • Allmänna ekonomiska frågor rörande till exempel INDI, konton, projektkoder, bokningar med mera.
  • Uppföljning av ekonomin i forskargruppen tillsammans med gruppledare/PI årligen, samt vid behov.

Vid frågor till ekonomiavdelningen för samtliga ekonomiärenden, vänligen kontakta: ekonomi@medh.ki.se 

Vänd dig till inköp- och upphandlingsenheten för frågor kring inköp: inkopupphandling@ki.se

Läs mer om resebeställningar och utlägg på Medarbetarportalen.

Patricia Degnell

Ekonomicontroller

Monica Häggström

Ekonomicontroller

Kristina Linkyte

Ekonomicontroller

Shamima Shah

Ekonomicontroller (Tjänstledig)

Sara Ceven

Ekonomicontroller (Tjänstledig)
08-524 837 22

HR

HR funktionen på institutionen hjälper till med:

  • Stöd till chefer.
  • Stöd i frågor kring anställningsärenden så som till exempel sjukdomtjänstledighetlönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk.
  • Stöd vid rekrytering av nya medarbetare, både rådgivande och administrativt samt anställningskontrakt.
  • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro och kontakter med företagshälsovården.
  • Möjligheter för medarbetare att kontakta HR om de upplever problem i arbetet eller i arbetsgruppen, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom.

På Medarbetarportalen finns information om:

Vid frågor till HR, vänligen kontakta hr@medh.ki.se för samtliga ärenden.

Ellen Carlsson

HR-partner (föräldraledig)
08-52485153
702670279

Jenna Almosawi

HR-partner
0852483311
0760510248

Anna Heinerö

HR-partner

Kommunikation 

Kommunikationsansvarig vid institutionen kan hjälpa dig med planering av kommunikationsaktiviteter, publicera seminarier, evenemang och nyhetsartiklar på webben, samt tar gärna emot tips till nyhetsbrevet.

Karin Vikström

Kommunikatör

Amanda Klein

Forskningssamordnare

Amalia Kewenter

Kommunikatör (tjänstledig)

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Mattias Svensson

Studierektor för forskarutbildningen

Utbildningsadministration 

Josefine Berg

Utbildningsadministratör (Föräldraledig)

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör forskarutbildningen

Erik Pettersson

Utbildningsadministratör

Karin Sendek

Utbildningsadministratör

Avdelningsadministration 

Här finns kontaktuppgifter till administrationen på respektive avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge.

Centrum för infektionsmedicin (CIM) 

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Eve-Marie Rowe Kärkäs

Avdelningsadministratör

Avdelningen för CMU/CME

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Annika Roback

Avdelningsadministratör

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Mary Hyll

Avdelningsadministratör
08-585 819 19

Hematologi/Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Hematologi/Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör
08-524 837 36
AK
Innehållsgranskare:
2023-09-01