Kontakta institutionen för medicin, Huddinge

Den centrala administrationen vid institutionen för medicin, Huddinge ger administrativ service till studenter, doktorander samt anställda och anknutna forskare vid institutionen.

Telefon

08-524 800 00 (växeln)

Besöksadress

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, institutionen för medicin, Huddinge 
C2:94 (plan 9, centralhallen).

För leveranser

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, C2:94
Via varumottagningen
Vårdarvägen 1
141 57 Huddinge

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Huddinge, Stockholm

Vill du komma i kontakt med någon vid MedH? 

Sök personens namn på ki.se eller besök Forskning vid MedH. Där finns institutionens sex avdelningar med forskargrupper med anställda och anknutna personer listade.

Institutionsledning

Johanna Sandelius

Tillförordnad administrativ chef

Klas Karlsson

Administrativ chef (tjänstledig)

Ekonomi

Shamima Shah

Ekonomicontroller

Sara Ceven

Ekonomicontroller
08-524 837 22

HR

Annamaj Stolt

HR-chef (föräldraledig)

Ellen Carlsson

HR-ansvarig
08-52485153
702670279

Jenna Almosawi

HR-partner
852483311
760510248

Cecilia Betnér

HR-partner

Anna Heinerö

HR-partner (föräldraledig)
08524 83 311
760510248

Kommunikation 

Amalia Kewenter

Kommunikatör

Amanda Klein

Forskningssamordnare

Grundutbildning

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Forskarutbildning

Mattias Svensson

Studierektor för forskarutbildningen

Utbildningsadministration 

Josefine Berg

Utbildningsadministratör

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör forskarutbildningen

Karin Sendek

Utbildningsadministratör

Avdelningsadministration 

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Eve-Marie Rowe Kärkäs

Avdelningsadministratör

Avdelningen för CMU/CME

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Annika Roback

Avdelningsadministratör

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Mary Hyll

Avdelningsadministratör
08-585 819 19

Avdelningsadministration Hematologi/HERM

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör
08-524 837 36