Kontakta institutionen för medicin, Huddinge

På den här sidan finns kontaktuppgifter till ledning och verksamhetsstöd vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).

Besöksadress

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge,
institutionen för medicin, Huddinge,
C2:94 (plan 9) i centralhallen.

Leveransadress

Karolinska Institutet,
institutionen för medicin, Huddinge, C2:94
Via varumottagningen, Vårdarvägen 1,
141 57 Huddinge.

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
141 86 Huddinge.

Karolinska Institutets växel

08-524 800 00

Nobels väg 6, 171 77 Stockholm.

Registratur

Hitta till oss - karta

Institutionsledning

Profile image

Petter Höglund

Prefekt
852482914
705596201
Profile image

Klas Karlsson

Administrativ Chef
852483302

Ställföreträdande prefekter

Profile image

Eva Hellström Lindberg

Professor/Överläkare

Ledningsgrupp

Institutionens ledningsgrupp ansvarar för att prefektens beslut når ut och implementeras i verksamheten.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödet vid institutionen för medicin, Huddinge består av en central administrationsavdelning, samt administratörer som arbetar för de avdelningar som ingår i institutionen. Verksamhetsstödet ger administrativ service till studenter, doktorander samt anställda och anknutna forskare vid institutionen.

Ekonomi

Ekonomifunktionen vid institutionen hjälper forskargrupperna med:

  • Budget, både vid ansökningar av bidrag och för forskargrupper som helhet.
  • De ekonomiska delarna i bidrags- och uppdragsavtal.
  • Att rekvirera medel och rapportera utfall till finansiärer.
  • Allmänna ekonomiska frågor rörande till exempel INDI, konton, projektkoder, bokningar med mera.
  • Uppföljning av ekonomin i forskargruppen tillsammans med gruppledare/PI årligen, samt vid behov.

Vid frågor till ekonomiavdelningen för samtliga ekonomiärenden, vänligen kontakta: ekonomi@medh.ki.se 

Vänd dig till inköp- och upphandlingsenheten för frågor kring inköp: inkopupphandling@ki.se

Läs mer om resebeställningar och utlägg på Medarbetarportalen.

Profile image

Johanna Sandelius

Ekonomichef
Profile image

Patricia Degnell

Ekonomicontroller
Profile image

Monica Häggström

Ekonomicontroller

Jenny Broman

Ekonomicontroller
852483722

Rasa Sundelius

Ekonomicontroller

Vanessa Town Wilgin

Extern Konsult/Inhyrd Personal

HR

HR funktionen på institutionen hjälper till med:

  • Stöd till chefer.
  • Stöd i frågor kring anställningsärenden så som till exempel sjukdomtjänstledighetlönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk.
  • Stöd vid rekrytering av nya medarbetare, både rådgivande och administrativt samt anställningskontrakt.
  • Rehabilitering vid längre sjukfrånvaro och kontakter med företagshälsovården.
  • Möjligheter för medarbetare att kontakta HR om de upplever problem i arbetet eller i arbetsgruppen, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom.

På Medarbetarportalen finns information om:

Vid frågor till HR, vänligen kontakta hr@medh.ki.se för samtliga ärenden.

Profile image

Annamaj Stolt

HR-chef
852483745
Profile image

Ellen Carlsson

HR-partner (föräldraledig)
08-52485153
702670279
Profile image

Jenna Almqvist

HR-Partner
852483311
760510248
Profile image

Anna Heinerö

HR-Partner
852483675
702224853

Kommunikation 

Kommunikationsansvarig vid institutionen kan hjälpa dig med planering av kommunikationsaktiviteter, publicera seminarier, evenemang och nyhetsartiklar på webben, samt tar gärna emot tips till nyhetsbrevet.

Profile image

Karin Vikström

Kommunikatör
Profile image

Amanda Klein

Forskningssamordnare
852483732
Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig (GUA)
Profile image

Mattias Svensson

Studierektor för forskarutbildningen

Utbildningsadministration 

Profile image

Josefine Berg

Utbildningsadministratör
Profile image

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
852483313

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
852483628
Profile image

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör forskarutbildningen
852483303
707232140
Profile image

Erik Pettersson

Utbildningsadministratör;Projektadministratör
Profile image

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
852483308

Avdelningsadministration 

Här finns kontaktuppgifter till administrationen på respektive avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge.

Centrum för infektionsmedicin (CIM) 

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Eve-Marie Rowe Kärkäs

Avdelningsadministratör

Avdelningen för CMU/CME

Profile image

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör

Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Profile image

Annika Roback

Avdelningsadministratör

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Mary Hyll

Avdelningsadministratör
852483628

Hematologi/Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Information om avdelningen, dess ledning och forskargrupper finns på Hematologi/Centrum för hematologi och regenerativ medicin (HERM)

Profile image

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör (sjukskriven)
852483736
Profile image

Sara Von Bahr Grebäck

Projektsamordnare

Elin Hellsten

Extern Konsult/Inhyrd Personal
KV
Innehållsgranskare:
2024-02-20