Kontakta institutionen för medicin, Huddinge

Den centrala administrationen vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) ger administrativ service till studenter, doktorander, samt anställda och anknutna forskare vid institutionen.

Telefon

08-524 800 00 (växeln)

Besöks- och leveransadress

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, institutionen för medicin, Huddinge 
C2:94 (plan 9, centralhallen).

 

Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, C2:94
Via varumottagningen
Vårdarvägen 1
141 57 Huddinge

 

Postadress

Institutionen för medicin, Huddinge, H7, Administrationen, C2:94
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Huddinge, Stockholm

Vill du komma i kontakt med någon vid institutionen? 

Sök personens namn på ki.se eller besök Forskning vid MedH. Där finns alla forskargruppledare, samt avdelningar vid MedH listade.

Institutionsledning

Petter Höglund

Prefekt
Höglund

Klas Karlsson

Administrativ chef
Administrativa kansliet

Ekonomi

Johanna Sandelius

Ekonomichef
Ekonomienheten

Shamima Shah

Ekonomihandläggare
Ekonomienheten

Sara Ceven

Ekonomihandläggare
08-524 837 22
Ekonomienheten

HR

Annamaj Stolt

HR-chef
HR-enheten

Ellen Carlsson

HR-partner
HR-enheten

Jenna Almosawi

HR-partner
0852483311
HR-enheten

Anna Heinerö

HR-partner (föräldraledig)
08524 83 311
HR-enheten

Kommunikation 

Amalia Kewenter

Kommunikatör
Administrativa kansliet

Amanda Klein

Forskningskoordinator
Bergquist

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Agneta Månsson-Broberg

Grundutbildningsansvarig
Henter

Utbildningsadministration 

Yvonne Edlund

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet

Mary Hyll

Utbildningsadministratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet

Ulrika Markne

Utbildningsadministratör, forskarutbildningen
Administrativa kansliet

Karin Sendek

Utbildningsadministratör
Administrativa kansliet

Avdelningsadministration 

Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Eve-Marie Rowe Kärkäs

Avdelningsadministratör
Norrby-Teglund

Avdelningen för CMU/CME

Lena Emtestam

Avdelningsadministratör
Parini

Avdelningen för Endokrinologi och Lipidlaboratoriet

Lena Lindberg

Avdelningsadministratör
Rydén

Avdelningen för Gastroenterologi och reumatologi

Annika Roback

Administratör
Bergquist

Avdelningen för infektionssjukdomar och hud

Mary Hyll

Avdelningsadministratör
08-585 819 19
Administrativa kansliet

Avdelningsadministration Hematologi/HERM

Sri Sahlin

Avdelningsadministratör
08-524 837 36
Hellström Lindberg

Annette Öster Fernström

Avdelningsadministratör, Projektsamordnare
Hellström Lindberg

Sara Von Bahr Grebäck

Projektsamordnare
Hellström Lindberg