Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en avdelning vid institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Forskningen vid CIM fokuserar på studier av människans immunsystem och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar.

Om CIM