Centrum för infektionsmedicin (CIM)

Forskningen vid Centrum för infektionsmedicin (CIM) fokuserar på studier av människans immunsystem, och den roll immunsystemet spelar vid infektionssjukdomar.

Centrum för infektionsmedicin (CIM) är en avdelning inom Institutionen för medicin, Karolinska Institutet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. CIM:s vision är att vara ett internationellt ledande translationellt forskningscentrum inom infektionsimmunologi.

CIM har sedan invigningen år 2002 snabbt växt och erhållit nationell och internationell uppmärksamhet för den forskning som bedrivs vid centrumet.

Avdelningschef

Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Avdelningsadministratör

Eve-Marie Rowe Kärkäs

Administratör
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Adress

CIM finns i forskningsbyggnaden ANA Futura, Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 8 i Huddinge

Forskargrupper

Fördjupad information om CIM:s verksamhet beskrivs på den engelska sidan 

Myriam Aouadi: Immunometabolism: Macrophage functions in health and metabolic and liver diseases

Niklas Björkström: Studier av vävnadsresidenta lymfocyter
-Team Andrea Ponzetta: Studier av okonventionella T-celler hos människa

Susanna Brighenti: Tuberkulos: Studier av immunsvar och nya behandlingsstrategier

Marcus Buggert: T cell immunity to viral infections and cancer 

Benedict Chambers: NK cells in the development of adaptive immune responses

Malin Flodström- Tullberg: Vad orsakar typ-1 diabetes och hur kan sjukdomen förhindras?

Sara Gredmark Russ: Viruses and their interactions with the immune system

Jonas Klingström: Understanding the mechanisms behind hantavirus-mediated pathogenesis

Hans-Gustaf Ljungren: Human NK cells in health and disease

Kalle Malmberg: NK-cells biologi och cellterapi

Jakob Michaelsson: Development, regulation and function of human natural killer cells in healthy and virus infected individuals
-Team Nicole Marquardt: NK-cellers heterogenitet och funktion i människans vävnader i hälsa och sjukdom

Jenny Mjösberg: Innate lymphoid cells (ILCs)

Anna Norrby-Teglund: Disease mechanisms in severe acute bacterial infections

Johan Sandberg: Role of T cells in human host defense

Mattias Svensson: Studies of sever bacterial infections using organotypic human disease models

Tim Willinger: Studerar lungimmunitet och inflammation

Publikationer 2021

MAIT cell activation is associated with disease severity markers in acute hantavirus infection.
Maleki KT, Tauriainen J, García M, Kerkman PF, Christ W, Dias J, Wigren Byström J, Leeansyah E, Forsell MN, Ljunggren HG, Ahlm C, Björkström NK, Sandberg JK, Klingström J
Cell Rep Med 2021 Mar;2(3):100220

Divergent clonal differentiation trajectories establish CD8+ memory T cell heterogeneity during acute viral infections in humans.
Mold JE, Modolo L, Hård J, Zamboni M, Larsson AJM, Stenudd M, Eriksson CJ, Durif G, Ståhl PL, Borgström E, Picelli S, Reinius B, Sandberg R, Réu P, Talavera-Lopez C, Andersson B, Blom K, Sandberg JK, Picard F, Michaëlsson J, Frisén J
Cell Rep 2021 May;35(8):109174

Tissue-specific transcriptional imprinting and heterogeneity in human innate lymphoid cells revealed by full-length single-cell RNA-sequencing.
Mazzurana L, Czarnewski P, Jonsson V, Wigge L, Ringnér M, Williams TC, Ravindran A, Björklund ÅK, Säfholm J, Nilsson G, Dahlén SE, Orre AC, Al-Ameri M, Höög C, Hedin C, Szczegielniak S, Almer S, Mjösberg J
Cell Res 2021 May;31(5):554-568

Expansion of donor-unrestricted MAIT cells with enhanced cytolytic function suitable for TCR redirection.
Parrot T, Healy K, Boulouis C, Sobkowiak MJ, Leeansyah E, Aleman S, Bertoletti A, Sällberg Chen M, Sandberg JK
JCI Insight 2021 03;6(5):

A heterozygous germline CD100 mutation in a family with primary sclerosing cholangitis.
Jiang X, Bergquist A, Löscher BS, Venkatesh G, Mold JE, Holm K, Laerdahl JK, Skånland SS, Maleki KT, Cornillet M, Taskén K, Franke A, Karlsen TH, Björkström NK, Melum E
Sci Transl Med 2021 Feb;13(582):

Distinct developmental pathways from blood monocytes generate human lung macrophage diversity.
Evren E, Ringqvist E, Tripathi KP, Sleiers N, Rives IC, Alisjahbana A, Gao Y, Sarhan D, Halle T, Sorini C, Lepzien R, Marquardt N, Michaëlsson J, Smed-Sörensen A, Botling J, Karlsson MCI, Villablanca EJ, Willinger T
Immunity 2021 Feb;54(2):259-275.e7

Continuous human uterine NK cell differentiation in response to endometrial regeneration and pregnancy.
Strunz B, Bister J, Jönsson H, Filipovic I, Crona-Guterstam Y, Kvedaraite E, Sleiers N, Dumitrescu B, Brännström M, Lentini A, Reinius B, Cornillet M, Willinger T, Gidlöf S, Hamilton RS, Ivarsson MA, Björkström NK
Sci Immunol 2021 Feb;6(56):

Immunomodulatory agents combat multidrug-resistant tuberculosis by improving antimicrobial immunity.
Rao Muvva J, Ahmed S, Rekha RS, Kalsum S, Groenheit R, Schön T, Agerberth B, Bergman P, Brighenti S
J Infect Dis 2021 Feb;():

Major alterations in the mononuclear phagocyte landscape associated with COVID-19 severity
Egle Kvedaraite, Laura Hertwig, Indranil Sinha, Andrea Ponzetta, Ida Hed Myrberg, Magda Lourda, Majda Dzidic, Mira Akber, Jonas Klingström, Elin Folkesson, Jagadeeswara Rao Muvva, Puran Chen, Sara Gredmark-Russ, Susanna Brighenti, Anna Norrby-Teglund, Lars I. Eriksson, Olav Rooyackers, Soo Aleman, Kristoffer Strålin, Hans-Gustaf Ljunggren, Florent Ginhoux, Niklas K. Björkström, Jan-Inge Henter, Mattias Svensson, and Karolinska KI/K COVID-19 Study Group. PNAS February 9, 2021 118 (6)